Folyóiratok művészeti tárgyú cikkei

Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában található a 19-20. századi folyóiratok regesztái (MKCS-C-I-127) című fond. A több tízezer cédulából álló anyag művészettörténeti szempontból dolgozza fel a folyóiratok, illetve újságok tartalmát.
Az adatbázis ebből kiválogatott 11 periodika (Archaeologiai Értesítő, Archaeologiai Közlemények, Bauzeitung für Ungarn, Építési Ipar, Hölgyfutár, Pester Lloyd, Pesti Divatlap, Szabad Nép, Századok, Tér és Forma, Tudományos Gyüjtemény) mintegy 15000 céduláját tartalmazza, amelyek cím szerint, azon belül évfolyamonként kutathatók.

Hölgyfutár

1354 kép

Pester Lloyd

2937 kép

Szabad Nép

929 kép

Századok

756 kép