Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MDK-C-I-1 Képzőművészeti Főiskola iratai Tételszám: 5813, 30 köteg / Átvétel, 1950-es évek eleje / Jegyzőkönyvek, iratok, levelek, nyomtatványok, kéziratok, újságkivágások, dolgozatok, bizonyítványok, folyóiratok, évkönyvek, fényképek, 1871-1944 11
MDK-C-I-2 Képzőművészeti szövetségek iratai Tételszám: 1178, 12 köteg + 3 köteg leltározatlan / Vétel, 1959, 2001; intézeti megbízás, 1972 / Gépelt tanulmány, jegyzőkönyvek gépelt másodpéldányai, autográf és gépelt levelek, újságcikkek, aprónyomtatványok, katalógusok, rajzok, 1924-78 12
MDK-C-I-3 Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat iratai Tételszám: 824, 2 köteg / Zúzdából megmentett anyag, 1960; vétel, 1982; ajándék, 1988 / Kéziratos levelek, katalógusok, nyomtatványok, fénymásolatok, 1871-1940 13
MDK-C-I-4 A Magyar Képzőművészek Egyesülete iratai Tételszám: 8, 2 köteg + 4 köteg leltározatlan / Ajándék, 1960 k. / Gép- és kéziratos jegyzőkönyvek, fotók, levelek, feljegyzések, név- és címjegyzékek, iktatókönyvek, 1931-47 14
MDK-C-I-5 A Nemzeti Szalon iratai Tételszám: 9979, 40 köteg, 4 rajztartó + 2 köteg, 1 doboz leltározatlan / Átvétel, 1950-53 / Kéz- és gépiratok, levelek, ügyiratok, meghívók, plakátok, katalógusok, sajtókivágatok, 1894-1952 15
MDK-C-I-6 Szigethy István érmész és Finta Sándor szobrász, érmész és író iratai Tételszám: 298, 3 köteg / Ajándék, 1960 / Kéz- és gépirat, autográf és gépírásos levelek, fényképek, újságkivágatok, 1918-60 16
MDK-C-I-7 Csontváry Kosztka Tivadar festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 26, 1 köteg / Vétel, 1960, 1965 / Katalógus, meghívó, diploma, okiratok, levelek, fotók, 1871-1919 17
MDK-C-I-8 Tornyai János festő levelei, a Tornyai Társaság iratai Tételszám: 115, 1 köteg / Vétel, 1960 / Autográf levelek gépelt másolatokkal, gépelt iratok, 1932-43 18
MDK-C-I-9 Feszty Masa festőtől származó dokumentumok Tételszám: 10, 1 köteg / Vétel, 1960 / Fénykép, levelek 19
MDK-C-I-10 Szentiványi Gyula művészeti író iratai, vegyes művészlevelek és dokumentumok Tételszám: 2843, 15 köteg, 1 rajztartó + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1956; hagyatékok, ajándékok, 1961-95 / Levelek, művészéletrajzok, kéziratok, felmérések, kérdőívek, cédulaanyag, fotók, 1900-70 110
MDK-C-I-11 Kállai Ernő művészeti író és kritikus hagyatéka Tételszám: 1742, 19, 1 rajztartó + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1962 / Levelek, kéziratok, gépiratok, feljegyzések, vázlatok, sajtókivágatok, fényképek, rajzok, 1924-54 111
MDK-C-I-12 A Magyar Művészet folyóiratra vonatkozó iratok Tételszám: 2243, 6 köteg / Ajándék, 1962-63 k. / Levelek, előfizetési belégek, nyomdai árajánlatok, a szerkesztéssel, expediálással kapcsolatos ügyiratok, 1947-49 112
MDK-C-I-13 Rózsaffy Dezső festő és művészeti író hagyatéka Tételszám: 318, 6 köteg, 1 rajztartó / Vétel, 1964 / Levelezés, gépirat, kézírásos cédulaanyag, kéziratok, vázlatkönyv, művészportrék, rajzok, műtárgyfotók, 1910-37 113
MDK-C-I-14 Rauscher Lajos építész és grafikus hagyatéka Tételszám: 11, 2 köteg / Vétel, 1965 / Autográf kézirat, könyv, grafikák, 1901-32 114
MDK-C-I-15 Katona Nándor festő hagyatéka Tételszám: 5, 1 köteg / Vétel, 1965 / Gépelt, jórészt német nyelvű kézirat, személyes fényképek, könyv, újság, 1882-1930 115
MDK-C-I-16 Fischer József építész hagyatéka Tételszám: 1222, 8 köteg / Vétel, 1965; ajándék, 1993 / Rajzok, tervrajzok, kéz- és gépirat, levelek (autográf, gépelt, körlevél), aprónyomtatványok (meghívók, prospektusok), újságkivágatok, könyvek, fénymásolatok, 1916-82 116
MDK-C-I-17 Lyka Károly művészettörténész hagyatéka Tételszám: 2190, 12 köteg + 27 doboz / Vétel, 1965 / Levelek, újságkivágatok, gépiratok, partecédulák, fotók, a 27 doboz tartalma: Lyka Károly által gyűjtött művészekre vonatkozó cédulaanyag nevek, intézmények és társaságok szerint, ABC rendben, 2 db rövidítésjegyzékkel 117
MDK-C-I-18 Bokros Birman Dezső szobrász hagyatéka Tételszám: 588, 5 köteg / Vétel, 1965; ajándék, 1967 / Rajz, kéz- és gépirat, jegyzetfüzet, levelek, nyomtatványok, plakát, könyv, fényképek, személyes iratok, számlák, határozatok, költségvetés, 1908-65 118
MDK-C-I-19 Központi Egyházművészeti Hivatal iratai Tételszám: 892, 4 köteg / Vétel, 1966-68 / Levelek, kéz- és gépiratok, jegyzőkönyvek, számsoros iktatókönyvek, vázlatok, fotók, 1929-59 119
MDK-C-I-20 Telcs Ede szobrász hagyatéka Tételszám: 19, 1 köteg / Vétel, 1966 / Kéziratok (önéletrajz, naplók), fényképek, levelek, levélmásolatok, személyes iratok, újságcikkek és másolataik, 1892-1964 120
MDK-C-I-21 Hegedűs István tanügyi tanácsos hagyatéka Tételszám: 6, 1 dosszié / Vétel, 1966 / Kézírásos levelek, nyomtatott kiadványok, 1922-31 121
MDK-C-I-22 Tamkó Sirató Károly avantgárd költő írásai Tételszám: 7, 1 köteg / Vétel, 1966, 1981 / Kéziratok, nyomtatványok, 1966-80 122
MDK-C-I-23 Karátson Gábor festő tanulmánya Tételszám: 1, 1 dosszié / Vétel, 1967 / Gépirat, 101 o. 123
MDK-C-I-24 Andrássy Kurta János szobrász hagyatéka Tételszám: 20, 1 dosszié / Ajándék, 1968 / Kéz- és gépiratok, fényképek, mikrofilmek, levelek, meghívók, műtárgyjegyzékek, 1941-67 124
MDK-C-I-25 Berda Ernő festő hagyatéka Tételszám: 129, 1 köteg / Vétel, 1967 / Fotók, személyi iratok, levelek, kéziratok, gépiratok, 1931-61 125
MDK-C-I-26 Réti István festő hagyatéka Tételszám: 48, 2 köteg / Vétel, 1967 / Kéziratok, levelek, rajzok, katalógusok, vegyes iratok, igazolványok, magnószalag, családi és egyéb fotók, 1897-1940-es évek 126
MDK-C-I-27 Bedő Rudolf műgyűjtő által ajándékozott vegyes relikviák Tételszám: 9, 1 dosszié / Ajándék, 1967 / Okmány, nyomtatvány, aprónyomtatványok, kotta, 1853-tól 127
MDK-C-I-28 Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászhoz írt levelek másolatai Tételszám: 23, 1 köteg / Vétel, illetve másolat, 1967 / Levelek fotókópiái, mikrofilmek, 1932-63 128
MDK-C-I-29 Pap Gyula festő és iparművészre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 71, 1 dosszié / Fényképezés, 1968; ajándék, 1979 / Fotók, mikrofilmek, xeroxok, kézirat 129
MDK-C-I-30 Bortnyik Sándor festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 72, 2 köteg / Ajándék, 1968 / Levelek xeroxmásolatban, kézirat, műtárgyfotó, aprónyomtatványok, ügyiratok, gépiratok, előadásszövegek, nyomtatványok, 1919-68 130
MDK-C-I-31 Freytag Zoltán festő és grafikusra vonatkozó dokumentumok Tételszám: 124, 1 köteg / Ajándék, 1968, 1972 / Fotók, levelek, kéziratok, sajtókivágatok, nyomtatványok, 1930-72 131
MDK-C-I-32 Kaesz Gyula belsőépítész és művészeti író hagyatéka Tételszám: 4731, 21 köteg + 1 köteg leltározatlan, 4 rajztartó / Ajándék, 1968 / Rajzok, tervek, gépiratok, tanulmányok, feljegyzések, autográf és gépelt fogalmazványok, jegyzőkönyvek, autográf és gépelt levelek, meghívók, katalógusok, újságcikkek, újságcikkgyűjtések, fotók, bibliográfiák, személyes relikviák, nyomtatványok, 1897-1957 132
MDK-C-I-33 Bor Pál festő és művészeti író iratai Tételszám: 49, 1 köteg / Vétel és másolás, 1968 / Levélmásolatok, gépiratok, 1923-76 134
MDK-C-I-34 Megyer-Meyer Antal iparművész hagyatéka Tételszám: 320, 1 köteg + 2 rajztartó / Vétel, 1968 / Temperarajzok, ceruzarajzok, tervek, vázlatok, kézirat, levelezés, relikviák, okiratok, újságkivágás, üdvözlőkártyák, újság, képeslapok, családi fotók, 1905-től 134
MDK-C-I-35 Kóbor Elek szobrász hagyatéka Tételszám: 239, 1 köteg / Ajándék, 1969 / Rajzok, tervek, vázlatok, kéziratok, levelek, gépiratok, műtárgyfényképek, meghívók, katalógusok, újságkivágatok, költségvetés, 1918-71 135
MDK-C-I-36 Genthon István művészettörténész hagyatéka Tételszám: 4330 + 13 köteg és 8 doboz leltározatlan / Ajándék, 1969; vásárlás, 1971 / Eredeti levelek, gépiratok, kéziratok, újságkivágások, cédulák, 1838-1971 136
MKCS-C-I-37 Soós Gyula művészettörténész hagyatéka Tételszám: 1360, 7 köteg + 13 doboz / Ajándék, 1969 / Gépelt és autográf tanulmányok, levelek, fotók, műtárgylisták, bibliográfiák, cédulák, fénymásolatok, 1844-1964 137
MKCS-C-I-38 Emlékművek, szobrok Magyarország településein Tételszám: 2599, 12 köteg + 2 köteg leltározatlan / Átadás a Művelődési Minisztériumtól, 1970; vétel, 1989 / Jegyzék, adatgyűjtő lapok (műtárgyleírások, fotók), műtárgykarton, gépelt levél, 1960-72 138
MDK-C-I-39 Mokry-Mészáros Dezső festő hagyatéka Tételszám: 7, 2 köteg / Vétel, 1968 / Kéziratok, sajtókivágatok, katalógusok, fotók 139
MKCS-C-I-40 Perlmutter Izsák festő hagyatéka Tételszám: 21, 1 dosszié / Ajándék, 1970 / Autográf jegyzetfüzetek, kéziratok, levelezés, különnyomatok, újságkivágás, 1904-től 140
MKCS-C-I-41 Dévényi Iván művészeti író gyűjtése Tételszám: 7, 1 dosszié / Ajándék, 1971 / Levelek, fényképek, 1956-74 141
MKCS-C-I-42 Dévényi Iván művészeti író gyűjtése Tételszám: 12, 1 dosszié / Vétel, 1971 / Levelek, kéziratok, 1937-56 142
MKCS-C-I-43 Beck András szobrász kézirata Tételszám: 1, 1 dosszié / Ajándék, 1971 / Gépirat, é.n. 143
MKCS-C-I-44 Lázár Béla művészeti író hagyatéka Tételszám: 1136, 21 köteg + 13 köteg leltározatlan / Vétel, 1971 / Személyes iratok, meghívók, újságcikkek, levelezés, kéziratok, jegyzetek, önéletrajz, napló, fényképek, katalógusok, nyomtatványok, reprodukciók, rajzok 144
MKCS-C-I-45 Remsey Jenő festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 3, 1 dosszié / Ajándék, 1970 / Katalógus kézírásos bejegyzésekkel, újságcikkek, 1913-69 145
MKCS-C-I-46 Dévényi Antal festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 2, 1 köteg / Ajándék, 1973 / Gépirat, személyes fotók, műtárgyfotók, újságkivágások 146
MKCS-C-I-47 Molnár Sándor festő írásai Tételszám: 5, 1 dosszié / Vétel, 1971 / Kéziratok 147
MKCS-C-I-48 Gellért Imre festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 17, 1 dosszié / Ajándék, 1971-72 / Műtárgyfotók, katalógus, újságkivágás, okmány, 1923-45 148
MKCS-C-I-49 Fettich Nándor régész kézirata Tételszám: 49, 1 dosszié / Vétel, 1973 / Gépirat, műtárgyfotók, 1947 149
MKCS-C-I-50 Kopp Jenő művészettörténész gyűjtése Tételszám: 272, 1 köteg / Vétel, 1974 / Eredeti és másolatban meglévő levelek, kéziratok, fotók 150