Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-32 • MDK-C-I-32

 • Cím
  Kaesz Gyula belsőépítész és művészeti író hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  21 köteg + 1 köteg leltározatlan, 4 rajztartó / Ajándék, 1968 / Rajzok, tervek, gépiratok, tanulmányok, feljegyzések, autográf és gépelt fogalmazványok, jegyzőkönyvek, autográf és gépelt levelek, meghívók, katalógusok, újságcikkek, újságcikkgyűjtések, fotók, bibliográfiák, személyes relikviák, nyomtatványok, 1897-1957
 • Leírás
  Kaesz Gyula (Budapest, 1897 - Budapest, 1967) belsőépítész, építész, bútortervező, művészeti író. 1919-52 között az Iparművészeti Iskola (majd Főiskola) tanára, 1952-58 között igazgatója. 1935-38 szerkesztője a Bútor című szakfolyóiratnak és részt vesz az Új Építészet szerkesztésében. Kozma Lajos tanítványa és követője. Kozma stílusának továbbfejlesztője, 1935-től önálló úton halad. Munkássága nagy hatással volt a magyar belsőépítészet, bútorművészet fejlődésére. Bútorstílusok című könyve 1962-ben jelent meg.
  A fond több egységből áll, amelyeken belül általában fordított kronológiai rendet követnek a dokumentumok s minden egység további témákra, altémákra bomlik. Az első egység a művész pedagógiai munkásságát, főiskolai működését s egyben az iskola történetét dokumentálja. Elméleti tevékenységét tanulmányai, fogalmazványai és adatgyűjtései, míg tervezői működését tervei, rajzai, megbízásai mutatják. A hagyatékot kiegészíti saját könyvtárának jegyzéke, Nádai Pál tanulmányai illetve Kozma Lajos személyes iratai, tanulmányai. A pedagógiai tevékenység, főiskolai ügyek egységben 1950-57 közötti időszakra találunk dokumentumokat. Tanévnyitó- és záró beszédek, hozzászólások. A főiskola tanügyei (32/33-463) között főként a Belsőépítészeti Főtanszak (BéFtsz) órarendjei, nyári gyakorlatterv, jelentések az évi munkáról, Tanulmányi Szabályzat 1951 (32/49), rajzoktatási tanterv (32/106) főiskolai tanári munkatervek. Igazgatói kinevezésének jegyzőkönyve (32/319). Hallgatók jellemzése, dolgozatok. Másik altémaként főiskola oktatási tervek, fogalmazványok, kéziratok 1950-52. (32/464-506) pl. az Iparművészeti Főiskola átszervezése (32/464); Az Iparművészeti Főiskola és az élet közti kapcsolat c. tanulmánya (32/480). A Főiskola tanügyei másik csoportjában ülések jegyzőkönyvei, beszámolók, tanmenetek, jelentések, felvettek névsora 1953-57. (32/651 -720) ezen belül lapkivágások a főiskolával kapcsolatos cikkekről (32/507-527). A következő nagy egység a főiskolai évkönyvhöz készült adatgyűjtés (32/721-1005), pl. Kimutatás az 1949-57 között felvett hallgatókról (32/725), Évkönyvtervezet (32/737). Cikkgyűjtemény (32/737-834).
  Különböző kiállítási tervek (32/835-1005), Kéziratok, bibliográfiák az iparművészeti oktatás témaköréből (32/1006-1083), közte Borsos Miklós beadványa 1954-ből a főigazgatói tanácshoz, Schikedanz Albert beadványa építéstervezés ügyében 1897-ből (32/1030). Vegyes, az Iparművészeti Iskolával kapcsolatos iratok, cikkek, műhelygyakorlati tervek, órarendek, pályázat (32/1032-1196). Feljegyzések az Iparművészeti Iskola 1907-es katalógusából (32/1132), az Iparművészeti Főiskola szervezése, Szervezeti Szabályzat 1949, törvény (32/1152-1173). A Művészeti Gimnázium tanügyei 1950/51 (32 /1174-1196).
  A következő rész házterveket tartalmaz (rajzok, feljegyzések, értekezések, fotók formájában) (32/1197-1242), pl. a Kozma Lajos által tervezett épületekről 37 db fotó (32/1242). Belsőépítészeti tananyag, szabadalmak, német szabványok, Kozma Lajos tervei, javaslatai, Építőipari mintakönyv, iparművészeti termékek díjszabása, 1913 (32/1243-1316). CIRPAC dokumentumok 1930-ból (brüsszeli kongresszus) (32/1324-26).
  A fond második nagy egysége a művész építészeti tanulmányai és adatgyűjtése, szakirodalmi jegyzetei (32/1327-1463). Építészeti tanulmányainak fogalmazványai és kézirattöredékek (32/1464-1611). Tervezői tevékenysége: (32/1616-2719). Pl. a muraszombati Szent Sír templom tervei, levelezése (32/1623-1678), különböző megrendelések dokumentációja (belsőépítészeti rajzok, bútortervek, levelezés) megbízók szerint (32/1836-1912), (32/1679 -2315). Sorvilla- és bérháztervek és építészelméleti tanulmányok (32/2086-2196). Bútortervezés és egyéb tervezői próbálkozásai, betűtípustervek (32/2222-2237), bútorrajzok (32/2316-79), saját lakásának bútortervei (32/2380-2405). 1938-as Nemzetközi Vásár Üvegértékesítő pavilon tervei (32/2406-2442). Bútortervek (32/2451-2719). Az Új Magyar otthon kiállítás (1940) tervei és kritikái (32/2720-2758). Lapkivágatok, fotók bútortörténeti könyvekből (32/3353-3575) Ülőbútor rajzok, tervek (32/3576-3650). Interieur tervek (32/365l-65). Típusbútor tervek (32/3666-3718), benne az 1948-as I. Típusbútor ankét jegyzőkönyve, (32/3720-3725), az 1948-as típusbútor kiállítás és sajtóvisszhangja, típustervek 1947-49 között (32/3726-3905). Óvodai berendezések, Ortutay lakás, sztálinvárosi (Dunaújváros) tervek, műszaki rajzok (32/3906-3970). Grafikái, rajzai, címlapterv (32/3971-4016), publikált cikkei és műveinek reprodukciói (Tér és Forma, Magyar Grafika) 1930 és 1947 között (32/4017-4052).
  A fond utolsó nagy egysége személyes iratai, levelezése (32/4053-4580), továbbá bérháztervek, bibliográfiák bútor és iparművészeti könyveiről (32/4091-4129). Itt találhatók Nádai Pál német nyelvű publikált írásai az 1926-34 közötti időszakból (32/4130-4149). Kaesz Gyula és Massarini Éva iparművészeti témákról szóló levelezése 1935-ből (312/4221-4236). Domanovszky Györggyel, Ferenczy Noémival kapcsolatos levelek, iratok, más vegyes témájú levelek (32/4237-4326). Kaesz Gyula tanulmányok és töredékek (32/4327-4362). Más szerzők belsőépítészeti cikkei (32/4412-4512). Művészeti Tanáccsal kapcsolatos cikkek, javaslatok 1945-50 (32/4515-4560). Kaesz tanulmányok fogalmazványai (32/4561-4580). Külön csoportban Kozma Lajos személyes iratai, tanulmányai, műveinek jegyzéke, okmányok, önéletrajza (32/4704), fotó a művészről, kritikák Kozma tevékenységéről (32/4681-4731).
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa