Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-36 • MDK-C-I-36

 • Cím
  Genthon István művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  13 köteg és 8 doboz leltározatlan / Ajándék, 1969; vásárlás, 1971 / Eredeti levelek, gépiratok, kéziratok, újságkivágások, cédulák, 1838-1971
 • Leírás
  Ferenczy Valér eredeti levelei apjához Ferenczy Károlyhoz a század első éveitől, eredeti rajzokkal. Dömötör István eredeti levelei Ferenczy Károlyhoz 1913-ból (36/1-19 és 55-69).
  Ferenczy Valér összegyűjtött írásai - gépiratok, kézirat és újságkivágások (36/20-54 és 135-150). Ferenczy Valér levelei édesanyjához Ferenczyné Fialka Olgához és öccséhez, Ferenczy Bénihez (36/70-113). Ferenczy Freund Károly levelei fiához Károlyhoz az 1890-es évekből (36/114-121). Ferenczyné Fialka Olga német és angol nyelvű levelei fiához, Valérhoz az 1910-es évekből (36/122-133). Ferenczy Valér levéltöredékei családtagokhoz, feljegyzései és provizórikus lista apja halálakor (1917-ben) a Budapesten és Nagybányán családi tulajdonban lévő Ferenczy képekről (leltározatlan).
  Ferenczy Freund Károly 1838-as diplomája (36/134) és vegyes témájú írásai (36/154-162). Ferenczy Freund Károly 19. század közepéről származó írásos hagyatékával és Ferenczy Valérral kapcsolatos vegyes iratok, okmányok, bizonyítványok, életrajzok, Valér műveinek különböző listái, Ferenczy Freund Károly művészeti tárgyú írásainak kéziratai, hely és év nélküli tanulmánya Verescsaginról, Ferenczy Károly keresztlevele, érettségi bizonyítványa (36/164-216).
  Fotók Rippl-Rónai József képeiről (36/217-255). Genthon István másolatai Rippl-Rónai leveleiről kronologikusan, közöttük életrajzi vonatkozású megjegyzésekkel (36/256-800). Rippl-Rónai kiállításainak katalógusai (36/807-830). Gépelt másolat Rippl-Rónai 1911-es emlékezéseiről (részletek) (36/832). Fotók Rippl-Rónai műveiről (36/832-1085).
  Ferenczy Károly hagyatéka: gépiratok, listák; Ferenczy Károly művei intézményekben és családi tulajdonban, Ferenczy Valér oeuvre-katalógus kísérlete, benne testvérének, Ferenczy Noémi eredeti levelei a hagyatékkal kapcsolatban, és Valér válaszai: dokumentum a testvérek közötti rossz viszonyra. Ferenczyné Fialka Olga német nyelvű tanulmánya Moritz Fialkas Beziehungen zu Matejko címen. Ferenczy Károly hagyatéki jegyzőkönyve (1917. márc. 18.) (36/1086-1125). Ferenczy Károly kiállításának katalógusai (36/1126-31); Ferenczy Károly által tervezett menükártya (Lipik fürdő, é.n.) (36/1126-36); Zilahy István fotós listája: Ferenczy Károly képek tulajdonosainak neve és címe (36/1143). Ferenczy Károly eredeti, kézzel írott levele fiához, Valérhoz (36/1152-54).
  Genthon István által készített Rippl-Rónai oeuvre-katalógus kísérlet (36/1155-4400). Pandur József: Rónai Ödön, adalékok Rippl-Rónai József munkásságához c. doktori disszertációjának gépirata. Ferenczy Valér gyűjteményes kiállításának katalógusa, 1928. Ferenczy Valér: Ferenczy Károly c. monográfiája, Ferenczy Valér vegyes publikációi - folyóiratok és újságkivágások. Fotók Ferenczy Valér képeiről. 2 db üvegnegatív: Ferenczy Károly társaságban, és 1 db művéről.
 • Feldolgozó
  Bernáth Mária