Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-10 • MDK-C-I-10

 • Cím
  Szentiványi Gyula művészeti író iratai, vegyes művészlevelek és dokumentumok
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  15 köteg, 1 rajztartó + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1956; hagyatékok, ajándékok, 1961-95 / Levelek, művészéletrajzok, kéziratok, felmérések, kérdőívek, cédulaanyag, fotók, 1900-70
 • Leírás
  A hatalmas terjedelmű fond több részre tagolódik. Szentiványi Gyula (1881-1956) művészeti írónak, MOB titkárnak, a Magyar Képzőművészek Lexikona összeállítójának anyaga, melyek egyrészt személyes, családi jellegű, ill. hivatali tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat tartalmaznak, másrészt az általa gyűjtött cédulaanyagból elsősorban leveleket, kéziratos művészi önvallomásokat, melyet az anyag 1956-os átvételekor a Művészettörténeti Dokumentációs Központ akkori munkatársai kiemeltek az alfabetikus művésznévsorból. A fond nagy része ezért szorosan kapcsolódik a Magyar Művészek Lexikona gyűjteményéhez. Ezen a törzsanyagon kívül később újabb hagyatékok, gyűjtések kerültek a fondba.
  1. Művészek életrajzi adatai, önéletrajzai, életrajzi kérdőívek:
  Az ilyen jellegű dokumentumok közül kiemelkedik a vidéki művészek önéletrajza 1954-ből (10/13-110), a Szentiványi Gyula által a művészektől kért önéletrajzok (ABC rendben), valamint a Procopius-féle éremkatalógus számára készült művészéletrajzok és műtárgy-jegyzékek. Több, a Szentiványi-féle gyűjtéstől független életrajzi dokumentum is található a fondban, így pl. Pecz Samu önéletrajza (10/680). Ehhez a dokumentumcsoporthoz még számos, érdekes adatokat is tartalmazó kérdőív csatlakozik, így a Művészettörténeti Dokumentációs Központ 1954-es és 1961-es kérdőíve a képzőművészek, valamint 1959-ben készült kérdőíve az építészek részére. Ezt egészíti ki a Képzőművészeti Alap 1961-es tagnév-sora (10/2292). Dokumentumértékét tekintve kiemelkedik az anyagból Németh Antal 1924-es kérdőíve, tbk. Egry József, Molnár Farkas, Moholy-Nagy László, Perlrott Csaba Vilmos, Szőnyi István, Tihanyi Lajos, Uitz Béla válaszaival.
  2. Szentiványi műemlékvédelmi tevékenységére és a magyar műemlékvédelemre vonatkozó dokumentumok:
  Csatkai Endre levelei Szentiványihoz, a MOB-iratok közül a budai Alagút építésével kapcsolatos feljegyzések, valamint - Szentiványi műemlékvédelmi tevékenységével, elsősorban a falképrestaurálásokkal foglalkozó iratok, így a magyar falképállomány állapotellenőrző felmérése 1936-ból (10/931). Ezen kívül számos, restaurálásokra vonatkozó adat az 1933-44 közötti időszakból.
  3. Egyéb dokumentumok, hagyatékok, kéziratos tanulmányok:
  Az anyagrészben megtalálhatóak Szentiványi művészettörténeti anyaggyűjtésének darabjai, így egy kéziratos jegyzék a magángyűjteményekről, adatok a Marastoni Jakab által vezetett festőiskoláról (10/313), egy hosszabb kéziratos tanulmány és adatanyag Székely Bertalanról (10/827-830) és Szerelmey Miklósról (10/995). Dokumentumok Genthon István gyűjtéséből, dokumentáció Fiedler Ferencről és Konok Tamásról, Genthon-kéziratok, tbk. Az új magyar festőművészet története c. Genthon-könyv kézirata (10/998); Galyasi Miklós hód-mezővásárhelyi múzeum-igazgató levelezése (10/1156-1185); Vaszary János naplója, személyes dokumentumai (10/2310-2323); Ferenczy Noémi dokumentummásolatok Tolnay Károly ajándékaként (10/2324-2365). Fontos része a fondnak Székely Zoltán művészettörténész hagyatéka, benne művészekkel folytatott interjúk kéziratai (10/2366-2374), Madarász Viktorra vonatkozó cédulák, kéziratok, fotók, Madarász lányának kéziratos visszaemlékezései apjára (10/2375-2431); Székely Zoltán Derkovits-kutatásainak anyaga, az 1955-ös Derkovits-kiállítás dokumentumai, egy Derkovits oeuvre-katalógus teljes cédulaanyaga, biográfiai cédulák (10/2557-2575); ezen kívül Fruchter Lajos: Gyűjteményem története c. 1951-es kézirata (10/2372-2374); Márton Ferenc festőművész építészeti és emlékműtervei (10/2751-2806); Moholy-Nagy-dokumentumok (másolatok), Gropius levelei Bodri Ferenchez. A leltározatlan anyagban Nagy Sándor 21 levele dr. Décsei Gézához, Mácza János levelei Szabó Júliához.
 • Irodalom
  Béla v. Procopius: Medaillen-, und Plakettenkunst in Ungarn, Budapest, 1932
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor