Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-50 • MKCS-C-I-50

 • Cím
  Kopp Jenő művészettörténész gyűjtése
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  1 köteg / Vétel, 1974 / Eredeti és másolatban meglévő levelek, kéziratok, fotók
 • Leírás
  Kopp Jenő (Budapest, 1900 - Budapest, 1977) művészettörténész. A budapesti egyetem elvégzése után 1928-30 között Gerevich Tibor tanársegéde, majd hosszabb olaszországi tartózkodás után 1935-48 között a Fővárosi Képtár igazgatója. A 19-20. sz.-i magyar művészet kutatója, számos könyv és monográfia szerzője.
  A fond elsősorban id. Markó Károlyra, illetve a Markó családra vonatkozó dokumentumokat tartalmaz, így id. Markó Károly 93 német és olasz nyelvű levelének gépiratos másolatát és fordítását, naplójának gépiratos másolatát, Markó András eredeti olasz nyelvű leveleit Telepy Károlyhoz (1867-85), valamint fotókat a Markó család dokumentumairól és műveiről.
 • Irodalom
  Markó Károly leveleit részben publikálta: Kopp Jenő: Markó Károly ismeretlen levelei, in: Gerevich-emlékkönyv, Budapest, 1942.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor