Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-128 • MKCS-C-I-128

 • Cím
  Medgyaszay István építészről dokumentumok
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 6, 1 köteg / Ajándék, 1982, 1988 / Bekötött fénymásolt gépiratok, fényképek, cikkek, levelek, 1959-82
 • Leírás
  Medgyaszay (Benko) István (Budapest, 1887 - Budapest 1959) építész, szakíró. Műegyetemi tanulmányok után Otto Wagner mesteriskoláját látogatta, majd a vasbetonszerkezet építését Párizsban, Hennebique irodájában tanulmányozta 1907-ben. Járt Afrikában, működött Indiában, Bombayban. Életművének fő célkitűzése a vasbetonszerkezet és a népi építészet együttes alkalmazása révén egy sajátosan magyar építészet létrehozása volt. Több tanulmányt irt a magyar népi építészetről.
  Bartha Zoltán festőművész, apósa hagyatékának kezelőjeként állította össze a Fehérkönyv I-II. Medgyaszay alkotásai védelme érdekében, 1959, 1982 című bekötött, fénymásolt tanulmányokat, fényképeket, továbbá Bartha levelezését (egy leendő Medgyaszay emlékház, múzeum ügyében) tartalmazó könyvet. Bartha által közreadott Medgyaszay tanulmány a vasbetonszerkezetekről (128/3). A fondban megtalálható a Veszprémi Petőfi Színház (Medgyaszay egyik fő műve) rekonstrukciójához készült dokumentáció és újságcikk 1982-ből fénymásolatban.
 • Irodalom
  Medgyaszay István: A vasbeton művészi formája, 1908, közli és bev.: Bartha Zoltán, Ars Hungarica, 1983/2
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa