Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-131 • MKCS-C-I-131

 • Cím
  Két világháború közti művészek iratai és dokumentumai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 13, 1 köteg + 2 köteg leltározatlan / Ajándék, 1988-94 / Autográf napló, gépiratok, gépelt interjú, levelek, levelezőlapok (gépelt és autográf), fényképek, fotóalbum, meghívó, újságcikk, 1907-94
 • Leírás
  A fond nagyobb része Egry József festőművésszel kapcsolatos dokumentumok, másik részében a 20. sz. első felében működő művészekre (Csabai Ékes Lajos, Győri Aranka, Horváth Béla, Marosán Gyula, Medveczky Jenő, Molnár C. Pál, Simon György János) vonatkozó anyag található. A fond Egry részében (131/1-13) a Belvedere 1922-es kiállítási meghívója, házassági értesítő, levelezőlapok Egry Előre és Győzelem c. 1916-os műveivel, Bogyay Tamás: Egry nekrológjának fénymásolata. Fotók Egryről.
  A leltározandó egységben Egry művészetével kapcsolatos publikációk. Egry Józsefné Pauler Ilona autográf naplófüzete 1951-ből. Az Egry József Emlékmúzeum Baráti Körének ügyei, tervei, programjai. Interjú Bogyay Tamás művészettörténésszel, 1989. Vidovszky Béla festő interieur festményeinek fotóalbuma 1929-1942. Medveczky Jenő festőművész autográf és gépelt írásai és töredékek Elmeforgácsok címmel 32 cédulán művészeti gondolatai. További összefüggő feljegyzések Matisse-ről, Leger-ről és Mondrian-ról. Művészeti előadásainak gépelt és kézírásos példányai. Interjú Marosán Gyulával életéről, művészetéről. Horváth Béla USA-ban letelepedett festő-szobrász katalógusa, kiállítások műjegyzékei angolul, műveinek reprodukciói. Győri Aranka személyes dokumentumai, rajza. A fondhoz csatlakozik Szabó Júlia gyűjtése 3 kötegben Derkovits Gyuláról. Derkovits oeuvre-katalógusa múzeumi leíró kartonokon (1 köteg). Katalógusok, cikkek 1959-től. Műtárgylisták, emlékfilm forgatókönyve, Derkovitsról készült szakdolgozatának és tanulmányainak kéziratai. Kiállítási átvételi elismervények és leírókartonok
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa