Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-135 • MKCS-C-I-135

 • Cím
  Fülep Lajos művészettörténész egyetemi előadásainak jegyzete
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 2, 1 dosszié + 1 leltározatlan / Ajándék, 1983 / Kézírásos füzet, újságkivágás
 • Leírás
  Gergelyffy András I. éves művészettörténész hallgató kézírásos jegyzetfüzete Fülep Lajos Bevezetés a művészettörténetbe című, 1953-54-ben tartott egyetemi előadásairól. 3 db Fülepről szóló újságcikk 1985-ből.
 • Feldolgozó
  András Edit