Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-66 • MKCS-C-I-66

 • Cím
  Kmetty János festő hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 135, 6 köteg / Ajándék, 1976, 1978, 1986 / Rajzok, grafikák, vázlatkönyv, kéz- és gépirat, levelek, fényképek, fényképnegatívok, újságkivágatok, újság, könyv, 1911-81
 • Leírás
  Kmetty János festőművész (Miskolc, 1889 - Budapest, 1975) Kassán Halász-Hradil Elemér, majd Budapesten Szablya-Frischauf Ferenc iskolájában valamint Ferenczy Károlynál, 1911-ben Párizsban a Julian Akadémián tanult. A KÚT alapító tagja és alelnöke, 1946-69 között a Képzőművészeti Főiskola tanára.
  A fond első 23 tétele Kmetty saját művein kívül (8 db 1917 és 1933 között), olyan jelentős művészek grafikáit, rajzait tartalmazza, mint Gulácsy Lajos, Derkovits Gyula, Nagy István, Pór Bertalan, Aba-Novák Vilmos, Farkas István, Nemes Lampérth József, Fémes Beck Vilmos, Vilt Tibor. Bor Pál négy tanulmánya, fényképek és Csáky önéletrajza ( 66/27). Vázlatkönyve, mely művészettörténeti fejtegetéseit is tartalmazza, gépelt és fotómásolatban ( 66/28) (teljes egészében publikálva az Ars Hungaricában). Naplótöredéke visszaemlékezéseivel, művészeti fejtegetéseivel (66/29). Koffán Károly által készített fényképek Jándi Dávid, Korda Vince és mások műveiről (66/30-41). Kmetty művészeti írásai, előadásainak szövege (Csontváryról, 1946, illetve a Képzőművészet mai kérdése c. előadás, 1947, Fészek Klub, kéz- és gépiratban (66/42-89). Az 1922-65 közötti években publikált művészeti cikkeinek kéz- és gépiratai vagy újságkivágatai. Levelezés ( 66/90-114). Kmetty feljegyzései a 20-as évekről, főiskolai oktatási naplója kézírásos füzetekben. A művész tulajdonát képező könyvek, folyóiratok (66/120-130). Kondor Béla versének kézirata Kmetty Jánoshoz 1972-ből (66/131). 8 fénykép és 2 dia Kmettyről és művésztársairól (Perlrott Csaba Vilmos, Paizs Goebel Jenő, Gráber Margit stb.).
 • Irodalom
  Kmetty János: Festő voltam és vagyok, Budapest, 1976; Kmetty János művészelméleti feljegyzései 1-2., (sajtó alá rend., bev. és jegyzetek: Szabó Júlia), Ars Hungarica, 1977/1, és 1978/2; Kmetty János művészetelméleti feljegyzései 3. (sajtó alá rend. és bev.: Szabó Júlia), Ars Hungarica, 1978/1; Kmetty János művészetpedagógiai feljegyzései I-II-III: az Új Akadémia I. Főiskolai oktatás naplója I-II-III., (sajtó alá rend. és bev.: Ráth Zsolt), Ars Hungarica, 1984/2, 1985/2 és 1986/2.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa