Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-67 • MKCS-C-I-67

 • Cím
  Balogh Jolán művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Leltározatlan, 39 köteg, 31 doboz / Átvétel, 1978; Hagyaték, 1990 / Kéz- és gépiratok, fényképek, levéltári adatgyűjtések, levelek, nyomtatványok, rajzok
 • Leírás
  Balogh Jolán (Budapest, 1900 - Budapest, 1988) művészettörténész, a művészettörténet-tudományok doktora. A Szépművészeti Múzeum Régi Szoborosztályának vezetője volt. Fő kutatási területei: a magyar reneszánsz művészet; itáliai-magyar művészeti kapcsolatok; Mátyás király korának művészete; 17. századi művészet, erdélyi művészet. Hagyatékának másik része az OSZK Kézirattárába került.
  A fond első része a Varadinum - Várad vára című könyv iratanyagát tartalmazza. A mű kézirata, adattár, mellékletek, képjegyzék, fényképek 2 mappában (153 darab), rajzok 1 borítékban (9 darab). A kézirat 1982-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál Varadinum - Várad vára (Művészettörténeti Füzetek 13/1-2), Budapest, 1982 címmel.
  A fond másik részében Balogh Jolán művészettörténeti hagyatéka. A nagy terjedelmű anyagban vegyes művészettörténeti vonatkozású dokumentumok. Autográf kéziratok, gépiratok, korrektúrák, levéltári cédulák, aprónyomtatványok, újságkivágatok, levelezés, képeslapok, pozitív és negatív fényképek, különlenyomatok, eredeti rajzok tematikus és kronológiai, jórészt Balogh Jolán által összeállított rendben.
  A hagyaték felöleli Balogh Jolán teljes művészettörténeti munkásságát, s elsősorban a régi magyar művészet kutatóinak nyújt információt. Jelentős mennyiségű adatgyűjtés található benne Erdélyről, Kolozsvárról, Nagyváradról, a Felvidékről, topografikus és műfajonkénti besorolásban. Balogh Jolán megjelent műveihez kapcsolódó iratok, levelezés, korrektúrák, kefelevonatok Kolozsvári számadáskönyvek (Kelemen Lajos másolatai, 16-17. század). Balogh Jolán úti jegyzőkönyvei Erdélyről, a Felvidékről és külföldi útjairól. Fényképek (művészettörténeti és családi vonatkozású fotók). Eredeti rajzok (Keöpeczi Sebestyén József). Kéziratok. Levelezés. A hagyatékból származó 630 darab könyvet, illetve a periodikákat az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének Könyvtára őrzi.
 • Feldolgozó
  Kerny Terézia