Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-69 • MKCS-C-I-69

 • Cím
  Szocialista Képzőművészek Csoportjának iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 10, 1 köteg / Ajándék, 1976, 1979, 1981 / Rajzokkal illusztrált kézírásos füzet, gépirat, fényképek, fénymásolatok, levelek, 1930-81
 • Leírás
  A magyar baloldali művészek első csoportosulása 1934-ben alakult meg a Magyarországi Szociáldemokrata Művészek Szervezete néven és 1939-ig működött. 1940-ben az előző csoport tagjaiból és az újonnan csatlakozókból megalakították a Szocialista Képzőművészek Szervezetét, mely - miként elődje is - kiállításokat, szabadiskolákat, művészeti előadásokat szervezett a munkások számára. Az 1942-es Szabadság és a Nép című kiállításukat a Belügyminisztérium betiltotta.
  A kisméretű, de több felé ágazó fond első 6 tétele alatt fényképeket találunk művészekről, pl. Szalay Lajosról, illetve művészek műveiről, így például Sugár Kata korabeli felvételeit Schnitzler János és Vajda Lajos alkotásairól. Az anyag érdekessége Dési Huber István kézírásos, rajzokkal gazdagon illusztrált füzetéről készült fénymásolat (69/7), melyben művészi problémákról, festészettechnikai kérdésekről ír. Dési Huber Istvánné nekrológja Kmetty Jánosról (69/4). A fond második egységében a csoport történetével foglalkozó Szabadság és a Nép című 1981-es könyv adataira vonatkozó javítások és kiegészítések találhatók. Dési Huber Istvánné 5 oldalas adatközlő levele (69/8), továbbá Varsányi György (Vihar András) levele és visszaemlékezése a csoport rajziskolájáról (69/10). A fond összefügg az Adattár 11-es, 60-as és főként 114-es számú fondjaival.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa