Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-70 • MKCS-C-I-70

 • Cím
  Jankovich Miklós műgyűjtő és történész iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 2, 2 füzet / Vétel, 1976 / Autográf jegyzetek 2 darab spirálfüzetben Jankovich Miklós különböző közgyűjteményekben található iratairól, örököse összeállításában.
 • Leírás
  Jankovich Miklós (Pest, 1772 - Pest, 1846) középnemes. Reformkori polihisztor, gyűjtő, bibliográfus, régész, történész. Vagyonát a nemzeti művelődés előmozdítására szentelte. Elsősorban a magyar történelem emlékeit, forrásait és a hazai kultúra értékeit kutatta és gyűjtötte, s dolgozta föl tanulmányaiban. Részt vett a nyelvújítás körüli vitákban, támogatta a nemzeti színjátszást. Tervezetet dolgozott ki egy magyarországi akadémiára. Később az MTA tiszteletbeli tagja lett. Hatalmas gyűjteményét, “a magyar hajdankor emlékeit”, kézirat, irat és oklevélgyűjteményét 1825-ben fölajánlotta a nemzetnek, s ezzel megalapítója lett a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve az Országos Széchényi Könyvtár törzsállományának.
  A fondban Jankovich Miklós munkásságára utaló iratok jegyzéke (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, OSZK Kézirattára, MTAK Kézirattára, A Jankovich család birtokában lévő iratok, méltató írások) - 52 o.; Jankovich Miklós reformkori levelezésének tematikai mutatója 12 csoportra osztva (Az anyag örök letétként 1959-ben az OSZK-ba és a MNL OL-ba került) - 168 o. Az iratokat az MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének Levéltári Regesztagyűjteményében található Jankovich-anyag egészíti ki: Újkori és Nemzeti Múzeumi Törzsanyag (MNL OL, R 224) (A-I-11: http://regesta.arthist.mta.hu/A-I%20A%20Magyar%20Orsz%C3%A1gos%20Lev%C3%A9lt%C3%A1rban%20%C5%91rz%C3%B6tt%20iratokr%C3%B3l%20k%C3%A9sz%C3%BClt%20regeszt%C3%A1k/A-I-11%20M%C3%BAzeumi%20t%C3%B6rzsanyag/index.html). Jankovich-gyűjtemény (MNL OL?), 17. századi községek templomaira vonatkozó adatok (A-I-42: http://regesta.arthist.mta.hu/A-I%20A%20Magyar%20Orsz%C3%A1gos%20Lev%C3%A9lt%C3%A1rban%20%C5%91rz%C3%B6tt%20iratokr%C3%B3l%20k%C3%A9sz%C3%BClt%20regeszt%C3%A1k/A-I-34-42%20%C3%96sszevont%20topogr%C3%A1fiai%20gyujtem%C3%A9ny/index.html). Jankovich Miklós által a Magyar Nemzeti Múzeumnak átadott műtárgyak cédulái - 749. o.
 • Feldolgozó
  Kerny Terézia