Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKI-C-I-75 • MKI-C-I-75

 • Cím
  Zádor Anna művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 2307, 59 köteg + 4 doboz / Ajándék, 1997 / Gépelt és autográf kéziratok, jegyzetfüzetek, levelek, hivatalos iratok, fénymásolatok, fényképek, különnyomatok, folyóiratok, újságkivágatok, magnókazetták, tárgyak, 1921–96
 • Leírás
  Zádor Anna (Budapest, 1904 -– Budapest, 1995) a művészettörténet-tudományok doktora, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a klasszicizmus építészete Magyarországon. Főbb művei: A klasszicizmus építészete Magyarországon (Rados Jenővel), Pollack Mihály monográfia és A magyar reformkor művészete.
  Zádor Anna speciális kutatási területére 19. századi művészetére, vonatkozó kéziratok és publikációk kronologikusan rendezett gyűjteménye, köztük több szövegvariáns, illetve nem publikált fogalmazvány (1-74) valamint cédulázott bibliográfiai gyűjtés (75-96). Szűkebb kutatási területére, a hazai klasszicista építészet emlékeire és Pollack Mihály működésére vonatkozó fotó- és tervrajzgyűjtemény (116-271) és a tudományos anyaggyűjtéshez kapcsolódó fénymásolatok, jegyzetfüzetek (273-360).
  Szakmai, tudományos közéleti működéséhez kapcsolódó és személyes dokumentumok. A MTA Művészettörténeti Munkaközösség és a MTA Építészettörténeti Bizottság 1950-es évektől készült jegyzőkönyvei és munkatervei (1-275). A publikálatlan ún. 19. századi kézikönyv szerkesztésével kapcsolatos jegyzetei (258-341). Egyetemi oktatói tevékenységével összefüggő szakvéleményei, óravázlatai, bírálatai (342-419). Könyvkiadói tevékenységének dokumentumai, szaklektori véleményei, hivatalos levelezése. A publikálatlan Kelet-európai historizmus kötet előkészítő munkálataihoz kapcsolódó levélváltásai, valamint maguk az elkészült tanulmányok (420-547). Zádor Anna intézményes műemlékvédelmi (OMF, ICOMOS) tevékenységéhez kötődő dokumentumok, valamint hazai és külföldi tanulmányútjain született jegyzetei (714-840). Személyes életére, családjára vonatkozó iratok, önéletrajzok, publikációs jegyzékek és interjúk (841-1070).
  Saját munkásságára vonatkozó kritikák, recenziók, értékelések. Személyes és hivatalos levelezése. Gyűjteményéből származó grafikák, metszetek. Műtárgyfotók, családi fotók, művészettörténészeket megörökítő fényképek, képeslapok, személyes tárgyak és hangkazetták.
 • Feldolgozó
  Révész Emese