Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-76 • MKCS-C-I-76

 • Cím
  Hekler Antal művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  1 köteg / Gépelt visszaemlékezések, művészettörténeti előadások jegyzetei, vázlatai, autográf levelezés, magyar és német nyelven, 1913-1940
 • Leírás
  Hekler Antal (Budapest, 1882 - Budapest, 1940) régész, művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Az ókori görög és római szobrászat, illetve a magyarországi barokk művészet kutatója. A klasszika-archaeológia módszereinek magyarországi meghonosítója. Döntő szerepe volt a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének megteremtésében. Egyik úttörője volt a római provinciális művészet kutatásának. Az ókori portrészobrászatról írt tanulmányai ma is alapvető jelentőségűek. A hagyaték részei: Személyes emlékek: Napló Görögországból (1913) és konstantinápolyi útjáról (1917). A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet Közleményei (1918). Művészettörténeti előadások jegyzetei (1912-1938): egyiptomi, görög, római, gótikus művészet, Dürer és Grünewald, Albrecht Dürer, Olasz szobrászat a 15. században, Olasz festészet, Rafael, Velencei festészet fénykora, Renaissance és barokk, Rembrandt. Előadások és adatgyűjtés a Magyarországi művészet történetéhez, és annak német nyelvű kiadásához (Ungarische Kunstgeschichte, 1936): Rubens és Rembrandt, Francia szobrászat a 17-18. században, Barokk problémák, a 19. század festészete, A szobrászati stílus problémái, Művészet és világnézet (1927-1930). Középkori művészettörténeti jegyzetek: Templomépítkezések a 11. századtól, Román templomok, Zsigmond király építkezései, A kassai dóm, Gótikus építészet, Oltárszobrok és festmények, Adatok a győri székesegyház építéstörténetéhez, Gotische Kunst. Levelezés: Hekler Antal utolsó levele 1940-ből a Heidelbergi Egyetem dékánjához. Erdélyi Gizella Heklerhez intézett levelei, Bogyay Tamás levele Heklerhez.
 • Feldolgozó
  Kerny Terézia