Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-11 • MDK-C-I-11

 • Cím
  Kállai Ernő művészeti író és kritikus hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  19 köteg, 1 rajztartó + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1962 / Levelek, kéziratok, gépiratok, feljegyzések, vázlatok, sajtókivágatok, fényképek, rajzok, 1924-54
 • Leírás
  Kállai Ernő (Szakálháza, 1890 - Budapest, 1954) a 20. sz. egyik legjelentősebb művészetteoretikusa és kritikusa. Tanárképző főiskolát végez, 1920-35 között Németországban él, az 1920-as évek elejétől a magyar és a nemzetközi konstruktivizmus kiemelkedő teoretikusa, 1928-29-ben a Bauhaus folyóiratának szerkesztője. A 30-as évek elején dolgozza ki bioromantika-koncepcióját. 1935-ben hazatér, a Pester Lloyd kritikusa lesz, számos kiállítást rendez, így az 1944-es Új romantika címűt. 1945 után az Európai Iskola tagja majd a Galéria a 4 Világtájhoz művészeti vezetője, 1946-48 között az Iparművészeti Iskola tanára.
  A fond Kállai hagyatékának legtekintélyesebb részét őrzi, a hagyaték egy további része az MNG Adattárában, németországi tevékenységének egyes dokumentumai a berlini Bauhaus-Archivban, hagyatékából származó műalkotások a berlini Nationalgalerie-ben. A kiemelkedő jelentőségű fond első egysége a levelezés: Székessy Zoltán (11/1-89), Egry József (11/90-101), Borsos Miklós (11/102-108), Kelemen Emil (11/109-120), Henri Nouveau (11/121-129) levelei; vegyes levelezés, tbk. Kassák Lajos, Bálint Endre, Gedő Ilka, Martyn Ferenc, Fülep Lajos és Petrovics Elek levelei és lapjai, Kállai levele Bernáth Aurélhoz, két Mednyánszky László levél (11/130-181); Kállai levelei és lapjai feleségének (11/182-215); Kállai németországi tevékenységével kapcsolatos levelek, Ewald Mataré (11/219-242), Max Bill (11/283-291), Fritz Kuhr (11/343-356), Fritz Winter (11/389-397), valamint tbk. Vantongerloo, Vordemberge-Gildewart, Julius Tinzmann, Gerhard Marcks, Ferdinand Möller levelei.
  Kállai önéletrajza, Mednyánszky László műveinek Kállai által készített kéziratos katalógusa (11/419/1-81); kéziratos feljegyzések, reflexiók, a Zeichen und Bilder c. könyv vázlatai, 1948-54 (11/ 458/1-369, 11/706/1-153). Kállai német, nem művészettörténeti jellegű szakfordításai az ötvenes évekből; publikált és kéziratban maradt cikkeinek gépiratai (11/495-591, 11/676-691), köztük Picasso-monográfiájának német nyelvű kézirata (11/551); a Pester Lloydban közölt cikkeinek kéziratai és sajtókivágatai (11/592-675), könyveinek és kiállításainak sajtóvisszhangja 1945-48 között (11/692-704), későbbi, Kállaira vonatkozó dokumentumok. A gazdag fotóanyagban az Új világkép c. kiállítás eredeti fotóanyaga (11/753-777), A természet rejtett arca c. könyvében szereplő és ahhoz gyűjtött demonstratív fotóanyag (11/778-797), valamint alfabetikus sorrendben magyar (11/798-1325) és külföldi művészek (11/1326-1699) művei. A hagyatékban őrzött művek között tbk. Bortnyik Sándor, Forbát Alfréd, Fritz Kuhr, Georges Vantongerloo, Tihanyi Lajos, Koszta József, Mednyánszky László, Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Pap Gyula, Szalay Lajos, Lossonczy Tamás, Fekete Nagy Béla, Martyn Ferenc, Martinszky János rajzai és grafikái. A leltározatlan anyagban Kállai által a 30-as, 50-es években gyűjtött természettudományos, művészeti ill. aktuálpolitikai vonatkozású sajtókivágatok, reprodukciók.
 • Irodalom
  F. Mihály Ida: A “Bauhaus”-szal kapcsolatos levelek, Kállai Ernő hagyatékából, Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei, 1963/3; Kállai Ernő: Művészet veszélyes csillagzat alatt, szerk.: Forgács Éva, Budapest, 1981; Ernst Kállai: Vision und Formgesetz, Hrsg.: Tanja Frank, Leipzig und Weimar, 1986; Gábor Pataki: Der Nachlass von Ernő Kállai im Archiv des Instituts für Kunstgechichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Budapest, Acta Historiae Artium, Tom. XXXVI., Fasc. 1-4., 1993, Gábor Andrási: Works of Graphic Arts from the Heritage of Ernst Kállai, ibidem.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor