Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-77 • MKCS-C-I-77

 • Cím
  Molnár Zsuzsa művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 1934, 17 köteg / Vétel, 1977, 1985 / Kéz- és gépirat, tanulmányok, levelek (hivatalos és magán), munkajelentések, listák, fényképek, negatívok, újságkivágat, katalógus, könyv, 1933-85
 • Leírás
  Molnár Zsuzsa (Gyapay Dénesné, Pataky Dénesné) művészettörténész (Budapest, 1929 -– Budapest, 1977) a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa. Munkahelyi és egyéni kutatómunkája során keletkezett a fond anyaga, melyben főként publikálatlan tanulmányai és azok előkészítő dokumentumai találhatóak tizenegy nagyobb témakörben.
  Marco Casagrandéval kapcsolatos adatközlő levél és cédulaanyag (77/1-3). A Zeneakadémia műtárgyaival kapcsolatos dokumentumok (77/4-22), Hubay Gyűjtemény listája, levelek, restaurálandó művek jegyzéke, Hubay-Popper kapcsolatára visszaemlékező levél (77/16), fotók, újságcikk. Camille Corot tanulmány adatgyűjtés (77/25-44) és Corot fotók (77/21). 20. sz.-i magyar festészet kiállításra javasolt művészek névsora, adatgyűjtés (Sárdy Brutus, Remsey Jenő, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Illés Antal, Pentelei Molnár János) (77/55-63). Két világháború közötti fametszet és grafika című szakdolgozata és fotóalbum (77/64-67). 69 oldalas gépelt tanulmány és változatai a II. világháború utáni grafikáról a New York-i Artist’s Proof Annual számára (77/68-73). Gépelt tanulmányok Gáborjáni Szabó Kálmán, Derkovits Gyula, Molnár C. Pál grafikáiról illetve a két világháború közötti fametszőkről, névsor és műjegyzék is (77/74-81). Budapestet ábrázoló művek listái (77/82-84). Kiállításokkal kapcsolatos anyagok (Gy. Szabó Béla, Szőnyi István, Ferenczy Béni, stb.) tanulmány és fotók, cédulák (77/86-120). Bernáth Aurélról anyaggyűjtés (77/146-896) benne gépelt tanulmány (77/146), cikkmásolatok, kiállítás cédulaanyaga. Bernáth művek fotói ill. leíró kartonjai időrendben 1920-59 között (77/227-781). A hagyaték másik nagy egysége a Borsos József anyag (77/817-1375). Fényképek (77/817-924), a Veszprémi Bakony Múzeum kiállítási anyaga (77/925-l375). Műleírások és fotók (77/935-1079), műleíró kartonok (77/1080-1145), életrajzi adatok, bibliográfia (77/1303-1375).
  Molnár Zsuzsa tevékenységével kapcsolatos iratanyag (77/1376-1397). A Szépművészeti Múzeumnak 1905-1955 között, a VKM által átadott letéti anyag 1962-es revíziója, listák, hiánylisták, háborús veszteségek listái, letétekkel kapcsolatos iratok. A Magyar Nemzeti Galériában végzett kutatásai közül gépelt lista a 19. sz.-i bitumenfestményekről (77/1390), tanulmánya a Magyar reformkor festészete címmel (77/1394-95), cédulák a magyar művészetről 1927-28. Feljegyzések, fotók, adatok Lányi Sámuelről, Székely Bertalanról, Györgyi Giergl Alajosról, Morelli Gusztávról (77/1398-1421). Cédulák (77/1425-46) 19 sz.-i művészekről (Endlich József, Pollák Zsigmond, Rusz Károly, stb.).
  A fond következő összefüggő egysége Nemes Lampérth József életművét tárja elénk (77/1631-1664 és 1759-1929), ehhez a részhez csatlakozik a leltározatlan anyag is. Gépelt tanulmánya a festőről (77/1631) és fogalmazványai, töredékek, lektori vélemények, fotók. Ferenczy Béni levele Ferenczy Noémihoz, Nemes Lampérth József emlékplakett rajzával (77/1759). Molnár Zsuzsa katalógusa (1963) és könyve (1969) Nemes Lampérthről (77/1760-61). A művész műveinek fényképei (77/1762-1863). Nemes levelei Wilde Jánoshoz, fotómásolatok, levelek jegyzéke (77/1864-1923). Személyére vonatkozó iratok (77/1502-1510), munkajelentések 1955 és 1973 között (77/1511-1565), hivatalos és magán (tbk. Wilde János) levelek (77/1571-1611), újságok, kiadványok, jegyzetek (77/1620-1758).
 • Irodalom
  Molnár Zsuzsa: Camille Corot négy rajza, Szépművészeti Múzeum Bulletin, 1958; Molnár Zsuzsa: Bernáth Aurél csendéletei, Magyar Nemzeti Galéria Közleményei, 1959; Molnár Zsuzsa: Morelli Gusztáv, Magyar Nemzeti Galéria Közleményei, 1963; Molnár Zsuzsa: Nemes Lampérth József, Budapest, 1967.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa