Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-85 • MKCS-C-I-85

 • Cím
  Varju Elemér történész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Leltározatlan, 6 doboz / Vétel, 1959; ajándék, 2001 / Autográf cédulák, fényképek, folyóiratkivágatok, különlenyomatok részben paginázva, művésznevek, műfajok szerint csoportosítva hat eredeti dobozban, 1930-47
 • Leírás
  Varju Elemér (Felsőludány, 1873 - Budapest, 1947) történész, a magyar művelődéstörténet jelentős kutatója. 1910-től a Műemlékek Országos Bizottságának levelező tagja. Az Archaeologiai Értesítő szerkesztője. 1940-45 között a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum (Kassa) igazgatója. 1946-tól haláláig a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának vezetője. Hagyatéka több közgyűjteményben (MNM Adattára, MTA Könyvtárának Kézirattára, Iparművészeti Múzeum Adattára, OSZK Kézirattára, Magyar Nemzeti Galéria Adattára) lelhető föl.
  A hagyaték a régi magyar művészet kutatóinak szolgál információval.
  A dobozok tartalma:
  1. Régi magyar szobrászat (1800-ig), 323 o.
  2. Magyar festészet (1800-tól), 4494 o.
  3. Festészet és szobrászat Magyarországon 1526 előtt - számozatlan
  4. Festészet és szobrászat Magyarországon (1526-1800) - számozatlan
  5. Magyarországi építészet - számozatlan
  6. Régi magyar festészet 1526 előtt, 457 o., archív fényképfelvételekkel
  Vegyes külföldi vonatkozású anyag
  Kemény János 24 lapos kézirata
  Adalékok a váradi királyszobrok történetéhez. Ismeretlen szerző nyolc lapos kézirata.
 • Feldolgozó
  Kerny Terézia