Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-105 • MKCS-C-I-105

 • Cím
  Valkó Arisztid levéltáros és helytörténész gyűjtése
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  4 dosszié / Vétel, 1978-79; másolás, 1980; intézeti megbízás, 1983, 1987 / Gépiratok, xeroxok
 • Leírás
  Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács iratanyaga az 1941-44 évre részben tartalmi kivonatban, részben szöveghűen. Valkó Arisztid: Adalékok Thoroczkai Wigand Ede életrajzához, Hollósy Simon egy festményének kalandos sorsa (Három férfi az ivóban), és Aba-Novák terve a londoni koronázással kapcsolatban c. meg nem jelent tanulmányainak kéziratai (105/1-4). Művészeti tárgyú levelek xeroxai a Magyar Királyi Operaház iratanyagából (105/5-26), és fontos művészlevelek másolatai Wlassics Gyula (Zalaegerszeg, 1852 - Budapest, 1937) vallás- és közoktatásügyi miniszter irataiból. Pl. Hollósy, Madarász, Mészöly, Paál, Rippl-Rónai, Székely, Telepy, Than stb. (105/27-29). Az 1848-49-es évek rajzoktatási adatai a Vallási és Közoktatási Minisztérium iratai alapján (105/30).
 • Feldolgozó
  Bernáth Mária