Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-107 • MKCS-C-I-107

 • Cím
  Palasovszky Ödön koreográfus és színpadi tervező hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  14 köteg +14 köteg leltározatlan /Adattári gyűjtés, vétel, ajándék, 1979, 1986 / Kéziratok, levelek, fotók, kották, koreográfiák, plakátok, kisnyomtatványok, könyvek, folyóiratok, újságkivágatok, személyes dokumentumok
 • Leírás
  Palasovszky Ödön (Budapest, 1899 - Budapest, 1980) költő, író, rendező, a baloldali-avantgárd művészeti mozgalmak, színházi és mozgásművészeti kezdeményezések kiemelkedő képviselője.
  A kiemelkedő jelentőségű anyagokat tartalmazó fond anyaga több részletben került az Adattár birtokába.
  1. Palasovszky avantgárd színpadi-színművészeti tevékenységével kapcsolatos dokumentumok: Az Ayrus leánya gépirata (107/266), kottája (Kozma József) (107/239) kéziratos rendezői utasításokkal, koreográfiája (107/440), sajtóvisszhangja, fotói (107/441); különböző mozgásdrámák (Bilincsek, Falak, A gép hatalmában, Ödipusz kezei, Babiloni vásár, Ara és Mawa, A halász és a hold ezüstje, Bimini, Prometheus) kéziratai, szövegkönyvei, koreográfiái, kéziratos kottái (Kozma József), fotói (107/447-458), egyéb színpadi kísérleteinek (Zöld Szamár Színház, (107/488-491), Új Föld-estek, Prizma (107/459-468), Cikk-cakk estek (107/477-481), Rendkívüli Színpad (107/482-484), Korszerű szvit (107/486) dokumentumai, szövegkönyvei, kottái, fotói, kritikai visszhangjai; Toller: Géprombolók c. drámájának híres, betiltott előadásához kapcsolódó dokumentumok: szövegkönyvek, fotók, sajtókivágatok (107/468), valamint Kaiser: Európa c. drámájának dokumentumai (107/472-474);a Madách Színházzal és a Dolgozók Színházával kapcsolatos dokumentumok (107/532-547).
  2. Palasovszky irodalmi és teoretikusi tevékenységéhez kötődő anyagok:
  Az Új Stáció c. manifesztum (107/4), verseskötetei, verskéziratai, verseinek angol és francia fordításai, verseinek és tanulmányainak kül. folyóiratokban (Der Sturm, Munkáskórus, Színház és Film, 100%., Korunk, Álláspont, Pester Lloyd, Szabad Szó) megjelent publikációi, kéziratban maradt írásai (pl. “Az újelvű színház”, (107/12).
  3. Egyéb Palasovszky-dokumentumok:
  Tbk. Landau Erzsi fotói Palasovszkyról (107/24), visszaemlékezések (107/299-301), Palasovszkyhoz írt levelek a 70-es évekből (107/369-432).
  4. Madzsar Alice-re és Róna Magdára vonatkozó dokumentumok:
  Műsoraikra szóló meghívók, kritikák, Szabó Júlia átfogó interjúja Róna Magdával (107/436), fényképek és sajtókivágatok a mozgásművészeti előadásokról (107/500-501), Madzsar Alice Mozgás és jellem c. kézirata (107/503) valamint koreográfiái és mozgásgyakorlatai (107/505-516, 564-580).
  A leltározatlan anyagban dokumentumok javarészt Palasovszky tevékenységének kései, 1960-80 közötti időszakából: fotók, könyvtárának jegyzéke, cikkeinek , köteteinek kéz- és gépiratai, publikációi, az Ayrus leánya színpadtervei, visszaemlékezése a 60-as évekből, gépelt összeállítás tevékenységének kritikai visszhangjáról, Palasovszky és Róna Magda személyes jellegű iratai, Madzsar Alice és Róna Magda kéziratai, fotók, sajtókivágatok tevékenységükről.
  A fond Palasovszky életművén túl a 20. sz.-i magyar avantgárd, különösen a színház- és mozgásművészeti mozgalmak kiemelkedően fontos forrása.
 • Irodalom
  Szabó Júlia: Az új stáció. Palasovszky Ödön művészete, Művészet, 1981/2; Palasovszky Ödön: A lényegretörő színház, Budapest, 1980; Lenkei Júlia (szerk.): Mozdulatművészet, Budapest, 1993.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor