Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-113 • MKCS-C-I-113

 • Cím
  Gombosi György művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 536, 7 köteg / Vétel, 1979; gyűjtés 1984 / Kéziratok, jegyzetek, képjegyzékek, levelek, iratok, fényképek, cikkek, különnyomatok, könyvek, 1922-44
 • Leírás
  Gombosi György (Budapest, 1904 – - Auschwitz, 19441945) művészettörténész a 16-17- sz.-i itáliai művészet nemzetközileg elismert kutatója, több monográfia (Spinello Aretino, Palma Vecchio, Moretto da Brescia) szerzője. A Thieme-Becker és az Éber-féle művészeti lexikonok munkatársa.
  Gombosi megjelent könyveinek kéziratai, cédulái, képjegyzékei, tanulmányainak különnyomatai, tervezett, ill. befejezetlen könyveinek (itáliai festészetről, Rubensről) előmunkálatai, jegyzetei. Személyes iratai, levelei (tbk. Rippl-Rónaitól és Louis Reau-tól). Gombosi vázlatfüzete reprodukciókkal. Kritikák a Új magyar rajzművészet c. könyvéről és más írásairól. Gombosinak dedikált kiadványok, ill. különnyomatok. Kézirattöredékek (pl. Új magyar képzőművészet c. tervezett könyvéhez). Elsősorban kortárs magyar mesterek műveiből összeállított rajzgyűjteményének írásos és fényképes dokumentációja.
 • Irodalom
  Új magyar rajzművészet. Rippl-Rónaitól Vajdáig. Emlékezés Gombosi György művészettörténészre, szerk.: Éri Gyöngyi, Budapest, MNG, 1984.
 • Feldolgozó
  Hornyik Sándor