Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-118 • MKCS-C-I-118

 • Cím
  19. századi művészetre vonatkozó vegyes dokumentumok
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 486, 5 köteg + 1 dosszié / Intézeti megbízás, 1980-82, 1984; vétel, 1980, 1983-84; ajándék, 1986 / Gépiratok, fotók, rajz, xeroxok, kézirat
 • Leírás
  Művészetre, művészekre vonatkozó gyűjtés (cikkek kigépelése és fotók) 19. sz.-i folyóiratokból, mint a Regélő 1834-43, Regélő Pesti Divatlap 1842-43, Honművész 1833-37, Honderű 1843-45, Életképek 1844, Vallási és Egyházi Tár 1832-39, Pesti Divatlap 1844-47, Magyar Életképek (Életképek) 1843-46, Charivari (Dongó) 1848, Ábrázolt folyóirat 1848, Képesújság 1848, Mulattató Képesújság 1848 (118/1-156).
  19. sz.-i folyóiratokból (pl. Honderű, Vasárnapi Ujjság, Magyarország és a Nagyvilág, Vasárnapi Ujjság stb.) egyes művészekre vonatkozó kigyűjtések és művek fotói (118/157-228). Az Allgemeine Illustrierte Judenzeitungról Radnóti Sándor tanulmánya, majd e lap művészeti tárgyú adatainak és illusztrációinak kigyűjtése, leírása (1860-62-es évfolyamok). Hasonló gyűjtés az 1845-ös Der Ungar..., a Sonntags-Zeitung 1855-58-as éveiből, a Der Spiegel für Kunst... 1831-1836-os éveiből, a Der Spiegel 1831-34-ből (118/229-411). 19. sz.-i tusrajz a csákvári Eszterházy parkban lévő diadalkapuról (118/412).
  Miodrag Jovanovic: A romantikakori szerb művészetek tipológiai vizsgálata c. tanulmánya (118/414). Izsó Miklósra vonatkozó dokumentumok fotómásolatai, valamint műveinek jegyzéke a Képzőművészeti Társulat levéltárából és Weiss Anna: Izsó Miklós, Budapest, 1939 monográfiája (118/429-436). E. Szabó Ilona kéziratos tanulmánya Simó Ferencről (118/437). Vegyes gyűjtés Haan Antalról (118/438-39). Dokumentum Petrich Andrásról (118/443). Dokumentum-összeállítás a tatai porcelánművész Farkasházi Fischer Mór (19. sz. első fele) életéről, fotókkal (118/453). Dávid Ferenc jelentése a gödöllői kastély építéstörténetével kapcsolatban (118/454). Petz Samu műépítész életrajzi adatai “saját leírása szerint”, kézirat fotókópia (118/455). Ligeti Antal: A Nemzeti Múzeum Képcsarnokának ismertető lajstroma a festészek rövid életrajzával, Buda, 1870, fotókópia. (118/456). 18-19. sz.-i művészekről öt szlovák nyelvű katalógus (118/457-461). Kapossy János kéziratai: Düsseldorfi levelek Munkácsytól-Munkácsyról; 19. századi magyar művészek önéletrajzának kérdéséhez; A nagybányai pénzverde története; Karl Henrik emlékérme 1848 márciusára (118/472-486).
 • Feldolgozó
  Bernáth Mária