Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-119 • MKCS-C-I-119

 • Cím
  Molnár Vera művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 504, 29 köteg + 7 köteg leltározatlan / Vétel, 1980, 1982 / Kéziratok, jegyzetek, fényképek, személyes dokumentumok
 • Leírás
  (Gervers-)Molnár Vera (Hajdúnánás, 1939 - Toronto, 1979) művészettörténész, a középkori építészet, ill. az iszlám művészet és a magyar népművészet specialistája.
  A hagyaték zömét nagyobb témáihoz (kerek templomok Magyarországon, a karcsai templom, sárospataki sírkövek, a sárospataki “bokályos ház” és annak török kapcsolatai, szűrhimzés) készített gyűjtések (vázlatok, fényképek, bibliográfiai adatok) teszik ki. A fényképek többsége a feldolgozandó épületet megörökítő fotó és annak negatívja, de van közöttük szakszerű ásatási felvétel és alig ismert iszlám kerámiákat ábrázoló is; legnagyobb részük meghatározatlan. Néhány általa vezetett ásatás naplója vagy jegyzőkönyve, az ásatásokat kísérő vázlatok, rajzok. Megjelent cikkeinek, könyveinek kéziratmásolatai (részben angol nyelven), nyomdai fényképek, rajzok. Az ezekkel kapcsolatos levelezés, cikkek, különnyomatok.
  Könyvtárának néhány művészettörténeti könyve és folyóirata, cikk-kivágatok (sok Fülep Lajos tevékenységével foglalkozó). Egyetemi jegyzetei, főleg László Gyula, Bóna István és Fülep Lajos előadásairól. Személyes dokumentumok, családi levelek, néhány Fülep Lajostól kapott levelezőlap.
 • Feldolgozó
  Végh János