Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-122 • MKCS-C-I-122

 • Cím
  Herepei János művelődéstörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 83, 1 rajztartó / Vétel, 1985 / Különböző tanulmányokhoz készített cédulák, nyomtatott grafikák, tollrajzok, fotók, képeslapok, albumok, újságkivágatok, különlenyomatok
 • Leírás
  Herepei János (Kolozsvár, 1891 - Szeged, 1970) művelődéstörténész. Magyar, történelem, régész szakon szerzett oklevelet Kolozsvárott. 1914-től a Kolozsvári Tudományegyetem Érem- és Régiségtárának gyakornoka. 1938. február 1-től a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. 1944 őszén Magyarországra menekítette a múzeum anyagát, amely 1945-ben bombatámadás következtében megsemmisült. E katasztrófa után Romániába nem térhetett vissza. 1947-ben Bonyhádon megalapította a Székely Múzeum Egyletet. 1961-től haláláig Szegeden élt. A Móra Ferenc Múzeum numizmatája. Ekkor jelenhettek meg, korábbi hatalmas levéltári kutatómunkán alapuló tanulmányai, adattárai. Kéziratai, levelezése több intézményben (Szeged, MTA Könyvtárának Kézirattára) találhatók.
  A Kolozsvári Házsongárdi temető című könyv adattárához készült cédulák. Színháztörténeti fametszetek. 19. századi pesti épületekre vonatkozó adatgyűjtés. Vegyes témájú eredeti grafikák (litográfiák, rézmetszetek, acélmetszetek). 10 darab tollrajz Kolozsvár régi épületeiről (Hankó, Kolozsvár, 1928. I. 6. jelzéssel). Képeslapok. Erdélyi városok (fényképek, képeslapok, újságkivágatok kartonra ragasztva). Herepei Ottó rajzai. Kolozsvári album (Vonalas, keményfedelű album, tollrajzokkal, fényképekkel, képeslapokkal, újságkivágatokkal). A hagyatékot négy gépirat egészíti ki: A kolozsvári Farkas-utcai templom halottai (MDK-C-II-330/4); Részletek a kolozsvári Farkas-utcai kollégium és templom történetéből (MDK-C-II-330/3); Tanulmányok Kolozsvár történeti helyrajzához, h. n., 1953 (MDK-C-II-708); A kolozsvári Házsongárdi temető sírkövei 1585-től 1750-ig, h. n., 1950, 65 darab fényképpel (MDK-C-II-350/1-2) (Kiadva: Herepei J.: A Házsongárdi temető régi sírkövei, sajtó alá rendezte: Balassa Iván - Herner János - Keserű Bálint, Budapest, 1988).
 • Feldolgozó
  Kerny Terézia