Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-12 • MDK-C-I-12

 • Cím
  A Magyar Művészet folyóiratra vonatkozó iratok
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  6 köteg / Ajándék, 1962-63 k. / Levelek, előfizetési belégek, nyomdai árajánlatok, a szerkesztéssel, expediálással kapcsolatos ügyiratok, 1947-49
 • Leírás
  Engedély a Szinyei Merse Pál Társaság számára 1947. december 1-i keltezéssel lapalapításra Magyar Művészet címen, felelős szerkesztő: Bernáth Aurél (12/23). A folyóirat a Kultusz- és Külügyminisztérium, valamint a Magyar Művészeti Tanács támogatásával jelenik meg. (12/1249). Az anyag legnagyobb részében levelek, beadványok találhatók a lap indításával, az előfizetők toborzásával kapcsolatban, támogatást kérő levelek. Hirdetési ügyek. Bernáth Aurél leveleinek másolatai a szerzőkhöz, a létező és a potenciális előfizetőkhöz. A lap költségszámlakönyve, pénztárkönyvei, postakönyvei, kimutatás a szerzői tiszteletdíjakról, csere- és sajtópéldányainak jegyzéke, a lap ügyfélkörének címtára (12/2174-2192).
  Fontosabb iratok ezen kívül: kommüniké a sajtó számára a lapindításról (12/273), Bernáth Aurél és Ember Gyula (Külügyminisztérium Kulturális Osztályának tanácsosa) levélváltásában részletesen tárgyalódik a lap költségeinek ügye (12/602-604). Szerző nélküli tanulmány Erdély (1948) művészeti életéről. Kónya Sándor építész, díszlettervező (Dél-Afrika) önéletrajzi elemeket tartalmazó levelei (12/1663, 1665).
  Levelek találhatók az anyagban a lappal kapcsolatban, de egyéb művészeti, illetve személyes ügyekben is tbk.: Csatkay Endre, Csécsy Imre, Farkas Zoltán, Egry József (12/53, 57, 58, 60, 481, 482, 484, 485, 487, 492) - mind kéziratos -, Füst Milán (12/74, 98, 1071), Hatvany Ferenc, Hrabéczy Ernő, Kmetty János (12/159, 1201) Kunffy Lajos, Lázár Béla, Lyka Károly, Meller Simon, Medgyessy Ferenc(12/199, 1251), Pécsi József, Pigler Andor, Radocsay Dénes, Szőnyi István (12/304), Kerényi Károly, Czóbel Béla (12/455, 457, 467) - mind kéziratos -, Elekfy Jenő, Gyergyay Albert, Kerényi Jenő, Kampis Antal, Kassák Lajos (12/624) Molnár C. Pál, Rabinovszky Máriusz, Szabó Lőrinc (12/817, 820, 821), Szegi Pál, Wilde János, Zádor Anna, Entz Géza, Bokros Birman Dezső (12/1030), Cs. Szabó László, Dercsényi Dezső, Fülep Lajos (12/1088), Holló László, Iván Szilárd, Illyés Gyula (12/1158 - kéziratos), Pigler Andor, Vedres Márk (12/1419), Rudnay Gyula (12/1694), a Magyar Művészet külföldi kapcsolataival összefüggő levelezés: múzeumokkal és művészeti intézményekkel, valamint Bernáth Aurél leveleinek illetve válaszleveleinek másolatai. A Magyar Művészet 1949-es felszámolásával kapcsolatos levelezés. (A lap 1949 márciusában jelent meg utoljára.) A Művészeti Tanács szubvenciója 1949 január elején megszűnt, a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága 1949. december 9-i levelében még a lap terjesztését is megtiltja. A szerkesztőbizottsági jegyzőkönyvek, a lap indulásával, engedélyezésével és megszüntetésével kapcsolatos okmányok és ügyiratok a 12/1742-1803-as ltsz-on találhatók.
 • Feldolgozó
  Bernáth Mária