Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-13 • MDK-C-I-13

 • Cím
  Rózsaffy Dezső festő és művészeti író hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  6 köteg, 1 rajztartó / Vétel, 1964 / Levelezés, gépirat, kézírásos cédulaanyag, kéziratok, vázlatkönyv, művészportrék, rajzok, műtárgyfotók, 1910-37
 • Leírás
  Rózsaffy Dezső (1877-1937) festő, művészeti író, a Szépművészeti Múzeum igazgatóőre, több lap művészetkritikusa.

  Rózsaffy kiterjedt, vegyes levelezése, így pl. 1930-ban Rózsaffynak írt levelek azon művészektől, akiket Art Hongrois Moderne című könyvéhez reprodukciós kéréssel előzőleg megkeresett (köztük: Bortnyik Sándor, Egry József, Farkas István, Ferenczy Béni, Ferenczy Noémi, Korda Vince, Medveczky Jenő, Molnár C. Pál, Pór Bertalan, Réth Alfréd stb.). Intézmények, magánszemélyek (Gerlóczy Gedeon, Fruchter Lajos) levelei. Rózsaffy külföldi intézményeknek írt idegen nyelvű levelei. Mellettük Czóbel Minka Mednyánszky Lászlónak írt német nyelvű levelei 1913-15 között (13/1-36).
  Magyar művészettel kapcsolatos vegyes dokumentumok: Munkácsy temetésére vonatkozó sajtóanyag. Külföldi gyűjteményeknek írt megkereső levelek (ill. válaszok) ott őrzött Munkácsy képek tárgyában. Jegyzék Zichy Mihálynak a szentpétervári Ermitázsban őrzött képeiről, magyarországi magángyűjteményekben őrzött képek listáját tartalmazó levelezés, 1925-ből.
  Külföldi vonatkozású művészettörténeti anyag (13/83-102): feljegyzések, főleg francia, angol festőkre vonatkozó cédulák, bibliográfiák, jegyzetek, életrajzi adatok. Előadások, cikkek kézirata (13/103-112), kézirattöredékek, köztük: Értekezés a magyar autodidakta képzőművészekről (13/110). Magyar vonatkozású művészettörténeti feljegyzések (13/113-120), köztük Szinyei Mersére, Rippl-Rónaira vonatkozó adatok, Zichy Mihály bibliográfiája. Cikkek, előadások kéziratos anyaga: Puvis de Chavannes (13/121), Rippl-Rónai, Vaszary (13/133); Munkácsy élete és művészete kézirat, gépirat, cédulaanyag (13/140, 141, 144); Mednyánszky László naplótöredékek (13/145-47), feljegyzések, fényképek (13/145); Zichy Mihályra vonatkozó adatok és fotók (13/174-183). 4 kötegnyi fotóanyag magyar festők műveiből ABC-be rendezve és vegyes külföldi fotóanyag. Rózsaffy életére, tevékenységére vonatkozó anyagok. Anatómiai vázlatkönyve, grafikái.
 • Feldolgozó
  András Edit