Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-16 • MDK-C-I-16

 • Cím
  Fischer József építész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  8 köteg / Vétel, 1965; ajándék, 1993 / Rajzok, tervrajzok, kéz- és gépirat, levelek (autográf, gépelt, körlevél), aprónyomtatványok (meghívók, prospektusok), újságkivágatok, könyvek, fénymásolatok, 1916-82
 • Leírás
  Fischer József építész (Budapest, 1901 - Budapest, 1995) egyike az új építészet első nemzetközi hírű hazai képviselőinek. A CIAM nemzetközi szervezetének és hazai csoportjának aktív résztvevője, szervezője. 1942-48 között a Tér és Forma építészeti folyóirat főszerkesztője, 1945-48 között a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnöke, építésügyi kormánybiztos, Budapest újjáépítésének tervezője. 1965-ben az USA-ba távozott, az 1980-as évek végén tért haza.
  A fond a modern építészet szempontjából kiemelkedő fontosságú dokumentumokat tartalmaz, melynek első 639 tétele átfogó képet nyújt a CIAM 1928-58 közötti működéséről illetve a hazai csoportjáról, a CIRPAC-ról és kiállításaikról. A CIAM kongresszusok nyomtatott meghívói, előkészítő anyagai, programjai német, angol, francia nyelven, időrendben követik egymást, mellettük a velük kapcsolatos levelezés . Így pl. a zürichi kongresszus (16/11), a brüsszeli kongresszus (16/16), a moszkvai kongresszus (16/31) anyaga. A 16/115 tétel rövid ismertető és értékelés a CIAM csoportokról országonként, német, francia nyelven. Genf városrendezési tervének térképe illetve Breuer Marcell, Molnár Farkas levelei (16/122-137), továbbá Budapest városrendezése és újjáépítése 1945 című jelentés (16/184.1. ) angolul is. A 16/190 tétel a CIAM VI. kongresszusának közleményei című kiadvány (angol, magyar, német nyelven) általános tájékoztatás a szervezet 1928 és 1948 közötti működéséről a szélesebb publikum számára. A CIAM 1956-os átszervezési tervezete ismét személyek részvételével alakuló kongresszusokat javasol (16/498). A hazai szervezet iratanyaga 90 tételt tartalmaz (16/551 - 639). A CIRPAC hazai kiállításaival kapcsolatos iratok között egy rendőri jelentés (16/553), mely az 1932-es Kézműipari kiállítás betiltott anyagáról tájékoztat, illetve az őszi lakberendezési kiállítás CIRPAC programja (16/559). Egy vándorkiállítás részletes terve (16/562). A kiállítások sajtóvisszhangját dokumentáló cikkek (16/563 -568). További egységként különböző újságokban megjelent építészeti cikkek gyűjteménye (16/639-700), magyar és német újságkivágatok 1928-tól (Prager Presse, Berliner Tageblatt, USA-ban megjelenő Szabadság, Pesti Napló, Népszava, Magyar Hírlap, Közmunka, Vállalkozók Lapja). Dokumentumok Fischer József közhivatalnoki működéséről (16/701-948); feljegyzések, tervezetek, javaslatok és levelek a Közmunkák Tanácsa és az építésügyi kormánybiztosság 1945-48 közötti időszakáról. Közöttük pl. a Világosság tervpályázat 1948-ból (16/779) és Budapest háborús kárai, romeltakarítás és elvégzett munkák c. beszámolója (16/793). Gépelt másodpéldányokból álló, hivatali levelezés (16/800-871), benne az Új Építészet Köre alapszabály-tervezet 1946-ból (16/919) illetve a Közmunkák Tanácsa 3 éves terve (16/932). Vegyes témájú levelezés (16/949-998), benne Breuer Marcell kézírásos levelei 1946-61 közötti időszakból (16/966-997) magyar illetve angol nyelven. Fischer József 29 oldalas gépelt visszaemlékezése saját életére, munkájára illetve barátaira, háborús évekre (16/952). Az anyag utolsó összefüggő részét életére vonatkozó dokumentumok képezik (16/998-1160). Közöttük felesége, Pécsi Eszter építész dokumentumai. A fond külön érdekessége és értéke épületeinek fotódokumentációja és tervrajzai (16/1161 -1221). Az anyag utolsó tétele az 1982-ben életéről készült rádióinterjú gépelt szövege (16/1222). A fondhoz csatlakozik az 1979-ben Baselban és Stuttgartban megjelent CIAM dokumentumok időrendi gyűjteményének (1928-1939) fénymásolata.
 • Irodalom
  Gábor Eszter: A CIAM magyar csoportja, Budapest, 1972
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa