Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-3 • MDK-C-I-3

 • Cím
  Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  2 köteg / Zúzdából megmentett anyag, 1960; vétel, 1982; ajándék, 1988 / Kéziratos levelek, katalógusok, nyomtatványok, fénymásolatok, 1871-1940
 • Leírás
  Az OMKT 1861-ben alakult, a Pesti Műegylet tevékenységével elégedetlen festők kezdeményezésére a magyar művészet fejlesztésére, támogatására. 1877-től az Andrássy úti (Régi Műcsarnok) épületben, majd 1896-tól a városligeti Műcsarnokban működött és rendezte kiállításait. A múlt század 60-as éveitől kibontakozó tevékenysége révén a társulat meghatározó szerepet töltött be a kor művészeti életében és jelentőségét a 20. században is meg-őrizte. Az OMKT 1945-ben szűnt meg. Irattára elpusztult, az eredeti dokumentumokból készült kivonatok a Levéltári Gyűjteményünkben találhatók.
  A fond különböző időszakokból származó iratanyag töredékekből tevődött össze. Főbb egységei az 1872-ben keletkezett kézírásos levelek és az 1871-1918 közötti iratanyag (gazdasági ügyek, működésre, építkezésre, kiállításokra vonatkozó iratok). Az intézmény 1872. évi kézírásos levelezésének (3/700-821) nagy részét a külföldi partnerek, zömében Telepyhez írt levelei alkotják, mint például P. Kaeser bécsi (3/733), C. H. Hunger prágai (3/730), A. Szubert krakkói (3/742), Wimmer müncheni műkereskedők (3/740), németül írt levelei. Az anyag másik egységét gazdasági jellegű iratok képezik, melyek azonban sok információval szolgálnak a társulat működéséről is. A gazdasági bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (3/510-14) az 1871, 1881, 1882, 1896, 1898 évek ügyeit tárják elénk. Az 1896-98. évi választmányi tagok névsora (3/18), az 1905-ös tagnévsor (3/509) olvasható a gazda-sági iratokban. A Műcsarnok építésével, üzemeltetésével kapcsolatos iratok, számlák, meg-bízások, jelentések 1896-1902 között (3/577-637). A kelenhegyi műteremház építésének munkálatairól (3/41-49). Segélyügyek, a Magyar Képzőművészek Háborús Segítő Bizottságának tevékenysége (1914-18). Munkácsy Mihály temetésének szervezési munkálatai (3/522-576), emlékszobrával kapcsolatos levelek (3/20-40). A társulat kiállítási tevékenységével kapcsolatban az 1897-es katalógus képlistája (3/520), az 1902-es Tavaszi kiállítás törzslapjai (3/184-266), az 1903-as Nemzetközi kiállítás szállítólevelei (3/53-183), köztük Camille Pisarro és Pierre Puvis de Chavannes műveié. Az ország különböző városaiban rendezett vándorkiállítások 1902-1906 közötti iratanyaga (3/267-526).
 • Irodalom
  Szmrecsányi M.: Visszapillantás az OMKT 50 éves múltjára, Művészet, 1911; Gergely Attiláné Baktai J.: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat mint a művészeti élet irányítója 1880-1900, Ars Hungarica, 1979/2
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa