Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-17 • MDK-C-I-17

 • Cím
  Lyka Károly művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  12 köteg + 27 doboz / Vétel, 1965 / Levelek, újságkivágatok, gépiratok, partecédulák, fotók, a 27 doboz tartalma: Lyka Károly által gyűjtött művészekre vonatkozó cédulaanyag nevek, intézmények és társaságok szerint, ABC rendben, 2 db rövidítésjegyzékkel
 • Leírás
  A kötegekbe rendezett anyag elsősorban művészleveleket tartalmaz, lényegében a dobozokban számontartott művészekre vonatkozó adatgyűjtés értékesebb, eredeti kiegészítője. A levelek válogatásának szempontja az egyes művészekre vonatkozó adat, nem maga az eredeti kézirat. (Pl. Rózsa Miklós eredeti kézirata Ábrahám Katóhoz sorolva, mert Rózsa Miklós adatközlése rá vonatkozik stb.) A gyűjtés adatbősége miatt tarthat számot figyelemre (Lyka minden művésszel, ill. a még élő hozzátartozókkal igyekezett kapcsolatot tartani), valamint a fontos személyiségek eredeti levele miatt is.
  Fontosabb művészek, akiktől eredeti levelek szerepelnek a gyűjteményben: Aba-Novák Vilmos (17/1, a továbbiakban a levelek leltári számánál a 17-es fondszámot mellőzöm). Árkay Aladár (24-26), Barcsay Jenő (61-65), Beck Ö. Fülöp (94-97), Benczúr Gyula (102-106), Bernáth Aurél (116-124), Biró József (153-172), Borsos Miklós (191-192), Börtsök Samu (206), Csók István (230-33), Czóbel Béla (250-51), Deák Ébner Lajos (256-57), Donáth Gyula (286-87), Edvi Illés Aladár (292-99), Egry József (a levelek között 3 Egry-rajz, 301-317), Endre Béla (324), Farkas István (377-82), Farkasházy Miklós (386), Ferenczy Károly (397-98), Fischer József (420), Glatz Oszkár (511-42), Gulácsy Lajos (556), Györgyi Dénes (570), Halmi Artúr (587), Hegedüs Ármin (599), Hegedüs László (600-602), Helbing Ferenc (604), Hermann Lipót (622-25), Hollósy Simon (645-46), Horvai János (668-75), Innocent Ferenc (699), Jánszky Béla és Szivessy Tibor (723-25), Jaschik Álmos (729-31), Jendrassik Jenő (736), Kacziány Ödön (700), Kádár Béla (761), Kövesházi Kalmár Elza (767,768, 779), Körösfői Kriesch Aladár (782), Kmetty János (785), Kunffy Lajos (786-98), Lakatos Artúr (812-13), Lakos Alfréd (815), Nemes Lampérth József (817-20), László Fülöp (843-45), Lechner Jenő (861), Ligeti Miklós (895-97), Lossonczy Tamás (916), Madarász Viktor 1899-es adatközlő levele (949), Márffy Ödön (953), Magyar Mannheimer Gusztáv (974), Málnai Béla (978), Maróti Rintel Géza (989-991), Mattis Teutsch János (995), Mattyasovszky Zsolnay László (996), Medgyaszay István (1002), Medgyessy Ferenc (1003-6), Mednyánszky László (1007-10), Kassák Lajos (1013), Katona Nándor (1020), Kéméndy Jenő (1032), Kernstok Károly (1045), Kisfaludy Stróbl Zsigmond (1057-60), Koszta József (1122-28), Kotsis Iván (1134-35), Körösfői Kriesch Aladár (levelei és rajzai 1140-53), Komor Marcell (1183), Kozma Lajos (1211), Krizsán János (1231), Mendlik Oszkár (1254-55), Miháltz Pál (1269-70), Mikola András (1279-81), Moiret Ödön (1284-88), Muhits Sándor (1295-1308), Mühlbeck Károly (1315-17), Nagy István (1322-30), Nagy Sándor (levelek és rajzok 1134-59), Paczka Ferenc (1402), Pásztor János (1439-1441), Pekár Gyula rajza (1451), Petrovics Elek (1456-58), Málnai Béla (1484), Pór Bertalan (1496), Remsey Jenő (1552), Rippl-Rónai József (1563-71), Róna József (1577), Roskovics Ignác (1580-81), Róth Miksa (1583), Rudnay Gyula (1586-94), Sassy Attila (1615), Spiegel Frigyes (1647), Stróbl Alajos (1652),Szabó Vladimir (1677), Szivessy Tibor (1733), Szlányi Lajos (1739), Szőnyi István (1741-46), Tichy Gyula (1780-82), Tihanyi Lajos (1786), Tornai Gyula (1796-97), Tornyai János (1798-99), Thoroczkai Wigand Ede (1800), Vaszary János (1809-23), Uitz Béla (1836), Undi Mariska (1840), Vágó József (1845), Vágó Pál (1848-51), Vajda Zsigmond (1852), Vedres Márk (1873), Vidor Emil (1884), Vidovszky Béla (1885), Vilt Tibor (1886), Zádor István (1915-16), Zrumeczky Dezső (1960), Sidló Ferenc (2089-91), Simay Imre (2094-95), Nádler Róbert (2097-99), Bor Pál (2105), Bíró Mihály (2106).
  E fontos művészleveleken kívül az anyagban található például az Alföldi Műbarátok Köre alapszabályának kivonata (17-19), információk Bogdány Jakabról (180-81), Vámos Ferenc Feszl Frigyesre vonatkozó levelei (401-09), Feszty Masa levelei apjával, Feszty Árpáddal kapcsolatban (412-26), Fülep Lajos 2 levele (455-56), Gara Arnold életrajz ismeretlen szerzőtől (474), fontos információk Gyárfás Jenőről (559) és Györgyi Giergl Alajosról (568), a hódmezővásárhelyi művészek társaságának 1926-os programja (642), Szmrecsányi Miklós levelei Izsó Miklósra vonatkozó adatokkal (708-715), Winkler Pál kalocsai kanonok adatai Kupelwieser Leopoldról (801), Hoffmann Edith levele (838), Lázár Béla levele (856), Vámos Ferenc levelei Lechner Ödönről (866-67), a Lechner család családfája (869), a Lechner Ödön Társaság 1924-es programja (871), adatok Liezenmayer Sándorról (894) Dr. Katonáné Madarász Adeline, Madarász Viktor lányának levele gyermekkori emlékeiről, apja képeiről (946-48), a Szepesmegyei Történelmi Társulat adatközlő levele Markó Károllyal kapcsolatban (960), ifj. Marschalkó János adatközlő levele apjáról, Marschalkó Jánosról (966), elmegyógyintézeti adatközlés Marastoni Jakabról (984), dr. Kepes János kir. közjegyző lakásának fotói és képgyűjteményének listája (1038-39), a Képzőművészeti Főiskola 1922-23-as tanévére beiratkozott hallgatók listája (1040), Szmrecsányi Miklós levelei Kovács Mihállyal kapcsolatban (1197-98), dr. Szendrei János írása Munkácsy Mihály Honfoglalásáról (1312), levél a Munkácsy Céh működéséről (1313), adatközlés és fotó a Paczka művészpárról (1400-01), Petrovics Elek levele Pásztor János ügyében (1440), adatközlés Pollack Mihályról (1488), adatközlés Pörge Gergelyről (1511-1514), adatközlés Quittner Zsigmondról (1527), a művész lányának adatközlő levele Reissmann Károly Miksáról (1549), Rippl-Rónai Ödön kommünikéje somogyi újságok számára testvérének, Józsefnek oroszországi utazásáról 1901-ből (nem Ödön kézírása) (1564), dr. Pekár Károly Skutetzky Döme képeiről készült leírásai (1636), Gáborjáni Szabó Kálmán saját életrajzi adatai (1665), Muhits Sándor levele Lyka Károlyhoz Szántó Piroska főiskolai felvétele ügyében (1695), Szemlér Miklós életrajzi adatai (1703-04), a Szinyei Társaság 1947. január 30-i és 1951. február 2-i közgyűlési vacsoráján résztvevő művészek aláírásai (1722-23), Lázár Béla levele Szinyei Merse Pállal kapcsolatban (1724), Szinyei Merse Rózsi levelei (1725-29), Tardos Krenner Viktor “képzőművészeti munkáinak” leltára (1763), Telcs Ede és Tőry Emil műleírása az Erzsébet-szobor pályaműről (1770), a bécsi Kunstakademie-re beiratkozott magyarok névsora 1726-1881-ig (1807).
  Kosztolányi Kann Gyulához írt művészlevelek gyűjteménye Lyka Károly hagyatékában. A fontosabb levélírók: Árkay Aladár (1968), Déry Béla (1996-97), Donáth Gyula (1998), Fadrusz János (1999), Fényes Adolf (2001-07), Feszty Árpád (2008-09), Feszty Masa (2010-12), Iványi Grünwald Béla (2014), Horvai János (2015-16), Kallós Ede (2017-23), Kernstok Károly (2025-39), Knopp Imre (2040-44), Márk Lajos (2051-70), Rippl-Rónai József (2071), Rózsa Miklós (2073), Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly és Rippl-Rónai József felhívása művészekhez új festői csoportosulás létrehozására (MIÉNK) (2077), Szlányi Lajos (2079-80), Vedres Márk (Weinberger) (2081), Zala György (2083).
  Lyka Károly vegyes feljegyzései váltakozva helységnevek és személynevek szerint. A cédulákon főleg rövidítésjegyzékkel feloldható bibliográfiára hivatkozik, de vannak cédulák, melyeken újságkivágások vannak, bibliográfiai forrás megjelölése nélkül. Az anyag igen heterogén (2113/1-407).
  Lyka Károly írásainak kéziratai a megjelenés helyének és idejének említése nélkül. A kéziratok: Spirituális művészek, Pásztor János, Csók István, Budapest szobrai, Barcsay Jenő, Beck Ö. Fülöp, Egry József, Kernstok Károly, Stróbl Alajos, Emlékezés Szőnyi Istvánra, A Villa Haan gazdája, Réti Istvánról, Magyar naturalista festészet, Teremtő emlékek (Madarász, Székely, Munkácsy), Iparművészetünk száz éve (autográf) és e kézirat javított, gépelt változata (2114-29).
  Lyka Károly az Élet és Tudományban megjelent cikkeinek kivágatai (2130-32). Mühlbeck Károly eredeti karikatúrái Lyka Károlyról (2133). Lyka Károly rajzai, bőrkötéses vázlatkönyvének fotói (2152). Családi fotók negatívjai (2153-66). 13 db eredeti fotó Lyka Károlyról (2167-79). Lyka Károly versei (2185).
 • Feldolgozó
  Bernáth Mária