Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-19 • MDK-C-I-19

 • Cím
  Központi Egyházművészeti Hivatal iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  4 köteg / Vétel, 1966-68 / Levelek, kéz- és gépiratok, jegyzőkönyvek, számsoros iktatókönyvek, vázlatok, fotók, 1929-59
 • Leírás
  A Központi Egyházművészeti Hivatal 1929-ben alakult a kortárs katolikus egyházművészet koordinálására, színvonalának biztosítására. A hivatal megszervezését érintő iratok után éves bontásban az ügyiratok számsoros mutatója, részletes mutatók az egyes megbízások ügymenetéről, éves összefoglaló jelentések, ülések jegyzőkönyvei, zsűrijegyzőkönyvek, kül. 1942-44 között több művészlevél (köztük Pátzay Pál, Medgyessy Ferenc), alkalmanként egy-egy egyházi megbízás részletes leírása, adatai. Számos dokumentum az 1941-es Egyházművészeti kiállításról (műteremlátogatás, pályázatok, levelezés, a kiállítás előkészítésének iratai, vásárlások, újságkivágások, sajtóvisszhang). 1945-50 között számsoros mutatók (dr. Molnár Ernő összeállításában), művészek önéletrajzai (tbk. Molnár C. Pál, Ohmann Béla). 1951-59 között levelek, eredeti iratok és kézírásos iratmásolatok. Külön kigyűjtve fotók a korszak magyar egyházművészetéről.
 • Irodalom
  A hivatal működéséről és szerepéről, részben a fondban őrzött anyagok alapján: P. Szücs Julianna: A Központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében 1930-1940, Ars Hungarica, 1974/1
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor