Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-5 • MDK-C-I-5

 • Cím
  A Nemzeti Szalon iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  40 köteg, 4 rajztartó + 2 köteg, 1 doboz leltározatlan / Átvétel, 1950-53 / Kéz- és gépiratok, levelek, ügyiratok, meghívók, plakátok, katalógusok, sajtókivágatok, 1894-1952
 • Leírás
  A fond az egyik legjelentősebb magyar művészeti egyesület iratanyagát tartalmazza, (1933-ig szórványban, 1933-50 között teljes egészében).
  Az 1-6350 tételszám között néhány vegyes jellegű levél után a Szalon által 1933-50 között rendezett kiállítások dokumentációja: az előkészítéssel kapcsolatos levelezések, meghívók, propagandaanyagok, a kiállításokon történő vásárlások iratai, a közben felmerülő ügyek levelezése, katalógus, meghívók, plakátok. Elmaradt, tervezett kiállításokkal kapcsolatos iratanyag (6351-6487), a Szalonhoz érkezett kiállításkérelmek (6488-6849), hirdetések, reklámügyek (6450-7016), a kiállítások alkalmából rendezett kultúrdélutánok iratai (7058-7195). Sorsjátékokkal kapcsolatos ügyek (7196-7215), segélyek, igazolások, ajánlások (7216-7365), kérelmek, címjegyzékek, alapítványi ügyek (7366-7568). A Nemzeti Szalon alapszabályai (7569-7594), tagnévsorok, nyilvántartások (7589-8199). A Nemzeti Szalon átalakítását célzó szervezkedés, 1937-38 ügyei (8200-8312), különböző ügyek, intézmé-nyekkel folytatott levelezés, tagkiválások (8368-8816), építkezésekkel, átalakításokkal kap-csolatos ügyek (8617-8766), szórvány iratanyag az 1894-1933 közötti korszakból (8767-8775), az 1946-os újjáépítéssel kapcsolatos iratok, tbk. a Nemzeti Szalon alaprajza (8775-8818), belsőépítészeti tervanyag és iratanyag az 1933-49 közötti időből (8950-9216), a fő-várossal való hivatalos levelezés, külképviseletekkel való levelezés, egyéb egyesületekkel, társaságokkal, intézményekkel, múzeumokkal, magánszemélyekkel folytatott levelezés, (8819-9935), a Nemzeti Szalon kiállításainak sajtófigyelője, 1933-44 (9936-9939), magyar és külföldi művészek törzslapjai, az 1900-45 között kiállított művek listája, betűrendes mutató, tagsági kartonok (9940-42), katalógusok (9944-9979).
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor