Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-22 • MDK-C-I-22

 • Cím
  Tamkó Sirató Károly avantgárd költő írásai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  1 köteg / Vétel, 1966, 1981 / Kéziratok, nyomtatványok, 1966-80
 • Leírás
  Tamkó Sirató Károly (Újvidék, 1905 - Budapest, 1980) költő, a magyar avantgárd jelentős szervezőegyénisége. Képversei alapján fejlesztette ki 1930 körül glogoizmusnak, majd planizmusnak nevezett egyéni irányzatát, vizualitás és költészet összekapcsolását, aztán a párizsi avantgárd körök hatására a képzőművészet felé is kiterjesztette, s több neves művész (tbk. Duchamp, Kandinszkij, Delaunay, Arp) közreműködésével 1936-ban Párizsban Dimenzionista manifesztum címen publikálta kiáltványát.
  A fond Tamkó Sirató: A dimenzionista manifesztum története c. 1966-ban született gépiratát tartalmazza. A 100 oldalas önéletrajzi jellegű gépirat sok fontos adalékot és illusztrációt tartalmaz a művész pályájára és a 20-as, 30-as évek magyar és egyetemes avantgárdjára vonatkozóan és mellékletként megtalálható benne a Dimenzionista manifesztum egy eredeti példánya is. Az avantgárd kutatói számára kiemelkedő jelentőségű fondot néhány, a művészre vonatkozó későbbi dokumentum egészíti ki.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor