Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-25 • MDK-C-I-25

 • Cím
  Berda Ernő festő hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  1 köteg / Vétel, 1967 / Fotók, személyi iratok, levelek, kéziratok, gépiratok, 1931-61
 • Leírás
  Berda Ernő (Budapest, 1914 - Budapest, 1961) festőművész. Pozsonyban fényképészetet tanul, majd 1931-32 között a Képzőművészeti Főiskola hallgatója. A Szocialista Képzőművészek Csoportjának tagja lesz, jelentős a grafikai tevékenysége.
  Kiemelkedő fontosságú az anyagban Berda Ernő 39 eredeti fotómontázsa és fotogramja a 30-as évek elejéről. A hagyaték tartalmazza a művész hivatalos levelezésének egy részét (az anyag másik része a volt Párttörténeti Intézetben található), kéziratos önéletrajzát (25/118) , műveinek és a képek tulajdonosainak jegyzékét, kéziratos tanulmányait, köztük a Szocialista Képzőművészek Csoportjának történetéről; művészeti vonatkozású töredékes feljegyzéseit, rajziskolai tématerveit, kiállítás-tervezeteket, Képgondolatok címmel egy, a korra jellemző 1949-50-es sajtófotókivágat-gyűjteményt, több művész, köztük Barcsay, Bortnyik, Szobotka, Szőnyi 1949-ben készült önéletrajzát és egy kérdőívre adott válaszaikat.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor