Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-149 • MKCS-C-I-149

 • Cím
  Avantgárd kapcsolatok: Bécs-Budapest, munkaértekezlet kéziratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 12, 1 dosszié / Gyűjtőfond, 1984-től / Gépelt kéziratok, stencilezett meghívók
 • Leírás
  Isolation oder Integration? Die Situation ungarischer Künstler im Wien in der 20er Jahre konferenciára készült, Budapest és Bécs 1920-as évekbeli művészeti kapcsolataival foglalkozó magyar és német nyelvű kéziratok, 1984. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és az Osztrák Tudományos Akadémia Osztrák-magyar művészeti kapcsolatok az 1920-as években című közös munkaértekezletének kéziratai, előadásszövegei német nyelven. Osztrák Kulturális Értekezlet, Budapest, 1985.
 • Feldolgozó
  András Edit