Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-146 • MKCS-C-I-146

 • Cím
  Miklósi Sikes Csaba írásai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 1 / Vétel, 1983 / Gépirat, é.n
 • Leírás
  Miklósi helytörténész, muzeológus, publicista (Egeres, 1943) 13 oldalas tanulmánya a szakirodalomban tévesen elterjedt első kolozsvári képkiállítás valódi dátumát (1883) közli és bizonyítja. A cikk második részében három kolozsvári művész működéséről (Melka Vince, Sárdy István, Kőváry Endre) olvashatunk.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa