Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-124 • MKCS-C-I-124

 • Cím
  Kiss Z. József festőre vonatkozó dokumentumok
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  Tételszám: 14, 1 dosszié + 1 dosszié leltározatlan / Vétel, 1981 / Gépirat, fénykép, levél, újságcikk, bizonyítvány, 1927-81
 • Leírás
  Kiss Z. József (Joseph Kiss) (Ján, 1905 - New York, 1961) festőművész Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult, Kassán működött, mint ünnepelt arcképfestő 1951-től Amerikában élt, üvegfestéssel foglalkozott.
  A fondban megtalálható a művész főiskolai végbizonyítványa 1931-ből, műveinek jegyzéke 1928-ból. Műveiről, főképp portréiról fényképek, továbbá csoportképek művésztársaival. Egy életét ismertető, rövid gépelt cikk 1961-ből zárja a fondot.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa