Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-37 • MKCS-C-I-37

 • Cím
  Soós Gyula művészettörténész hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  7 köteg + 13 doboz / Ajándék, 1969 / Gépelt és autográf tanulmányok, levelek, fotók, műtárgylisták, bibliográfiák, cédulák, fénymásolatok, 1844-1964
 • Leírás
  Soós Gyula művészettörténész (Telekes, 1927 - Budapest, 1987) a 19-20. századi szobrászat témakörében kutatott és közölt tanulmányokat. A fond anyaga e kutatómunka során keletkezett tanulmányainak kéziratát és céduláit tartalmazza.
  A fond viszonylag könnyen áttekinthető, azonos szempontú és műfajú egységekből áll. Az általa kutatott művészek vagy témák kézzel, géppel írt tanulmányait és azok fogalmazványait, - kortárs művészeknél életrajzi kikérdezések - könyv és sajtó szemelvény gyűjtéseit (kézírásos kimásolások) követik. Rövid művészéletrajz, bibliográfia, kiállítási adatok, művek jegyzéke, esetenként művekre vonatkozó adatgyűjtések, levelek az általános sorrend és tartalom. A témák, művészek anyagai (nem következetes) ABC rendben követik egymást, egy művész néha több helyen is előfordul. Az anyagot publikált tanulmányainak gépiratai zárják.
  Alexy Károly (37/1-44), Dunaiszky László (37/45-77), Dorozsnyai Károly (37/78-102), Csorba Géza (37/103-107), Damkó József (37/108-110), Baksa Soós György (437/111-117). Beck Ö. Fülöp (37/118-135) benne önéletrajzi írása 1940-45-ből (37/125-128), hozzátartozóinak visszaemlékezései (37/129, 131-132), Bokros Birman Dezső (37/142-143), Borsos Miklós (37/144-189) (sajtószemelvények, állami vásárlások jegyzéke). Bory Jenő (37/190-195), Marco Casagrande (37/196-232), Cser Károly (37/233-236), Zsákodi Csiszér János (37/237-240), Dunaiszky Lőrinc (37/241-280) (a családra vonatkozó okmányok jegyzéke, műjegyzékek műfaji bontásban), Engel József (37/281-350).
  Soós éremkutatási anyaga (37/351-427) éremkészítők életrajzi adatai, éremfotók (37/356-379), Reményi József, Madarassy Walter, Ferenczy Béni érmek jegyzéke, Új magyar érem és plakettművészet 1945-57 c. tanulmány. Fadrusz János (37/428-474), Ferenczy Béni (37/475-485), Ferenczy István (37/486-512), Hiesz Géza (37/528-532), Huber József (37/533-58l), Huszár Adolf (37/582-595). Izsó Miklós (37/596-735): benne fotók műveiről (37/601-607) iskolai bizonyítvány-másolatok (37/613-622), levélmásolatok, írásai (37/672-674). Soós Gyula tanulmányai, fogalmazványai a 19. századi magyar szobrászatról (37/736-775). Tanulmánya a 19. századi szobrászműhelyekről (37/808-822), kiállítási tervek (Izsó, Ferenczy stb.) (37/823-851). Vass Viktor (37/876-877), Vedres Márk (37/878-894) visszaemlékezése életére, műveire, a Hildebranddal való kapcsolatra. Zala György (37/897-927), benne bibliográfia a Milleneumi emlékműről (37/914). Soós tanulmányai a 19. és 20. századi német és osztrák szobrászművészet magyar vonatkozásairól (37/968-979). Aristide Maillol (37/980-995), Marschalkó János (37/999-1043), Martinelli Jenő (37/1044-1045), Pátzay Pál (37/1046-51), Pongrácz Szigfrid (37/1052-1058), Reményi József (37/1059-1074), Rubletzky Géza (37/1085-1087), Schossel András (37/1088-1093), Sidló Ferenc (37/1094-1098). Gyűjtés, bibliográfia és tanulmány a magyar síremlékszobrászatról, (37/1099-1123), Medgyessy Ferenc (37/1128-1186), benne írásai, visszaemlékezései életére, Móricz Zsigmondra. Kallós Ede (37/1187-1192), Kövesházi Kalmár Elza (37/1193-1194), Kis Kovács Gyula (37/1195-1218), Kugler Pál Ferenc (37/1219-1264) Különböző műtárgyjegyzékek (37/1281-1303), elpusztult 19. sz.-i szobrok (37/1284). Benedek Jenő (37/1304), Madarassy Walter (37/1305-1324).
  A fondhoz leltározatlanul csatlakozó dobozokban tárolt, kézírásos cédulaanyag ABC rendben a 19-20. sz.-i szobrászokról (művek, kiállítások, sajtó, rövid biográfia). A lexikon jellegű anyagban jelentős mennyiségű cédula Beck. Ö. Fülöpről. Néha az ábrázolt személyről is található adat. Külföldi művészek külön dobozban. A fondhoz csatlakozik, néhány eredeti illetve fénymásolt irat, főként Izsó Miklós levelei, szerződései (fénymásolatban).
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa