Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-39 • MDK-C-I-39

 • Cím
  Mokry-Mészáros Dezső festő hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  2 köteg / Vétel, 1968 / Kéziratok, sajtókivágatok, katalógusok, fotók
 • Leírás
  Mokry-Mészáros Dezső (Sajóecseg, 1881- Miskolc, 1970) festő. Mezőgazdasági akadémiát végzett, mint festő autodidakta, szimbolikus-szecessziós, némely vonatkozásban a szürrealizmus előfutárának tekinthető művei az 1910-es évek óta szerepelnek a tárlatokon. Afrikai és ázsiai utazások után Miskolcon telepedett le, a magyar őstörténettel foglalkozott, a Spirituális Művészek Szövetségének, majd a Magyar Képíróknak a tagja.
  A fond legfontosabb egysége a művész által összeállított, saját műveit, azok sajtóvisszhangját, s a művész hozzájuk fűzött megjegyzéseit, kézzel írott önéletrajzát, festményei beragasztott fotóit, rövidebb feljegyzéseit tartalmazó nagyméretű album (39/6, 1-51.). Ezen kívül a művész több publikálatlan kéziratos tanulmánya, köztük A magyar képzőművészeti válság c. dolgozata, előadásvázlatok feljegyzések, tanulmánytöredékek elsősorban a török-magyar (turáni) rokonság, a rovásírás tárgykörében.
 • Feldolgozó
  Pataki Gábor