Kulcsszavak

Fondjegyzék: MKCS-C-I-44 • MKCS-C-I-44

 • Cím
  Lázár Béla művészeti író hagyatéka
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  21 köteg + 13 köteg leltározatlan / Vétel, 1971 / Személyes iratok, meghívók, újságcikkek, levelezés, kéziratok, jegyzetek, önéletrajz, napló, fényképek, katalógusok, nyomtatványok, reprodukciók, rajzok
 • Leírás
  Lázár Béla (Nagyvárad, 1869 - Budapest 1950) művészeti író, tanulmányait Berlinben, Münchenben és Párizsban végezte. A két világháború között tíz évig az Ernst Múzeum igazgatója.
  A fond első egységében Lázár személyéhez kapcsolódó dokumentumok (1-40), köztük: iratok, igazolványok, nekrológok, megemlékezések, pl. Csók Istváné (28), kiállítások és előadások meghívói (25), újságkivágások működéséről 1904-1956-ig (37). Levelezése (41-211), köztük Bernáth Auréllal (46-52), Glatz Oszkárral (60), Korniss Gyulával (74-79), Kisfaludi Stróbl Zsigmonddal (122), Hans Tietzével (127), különböző intézményekkel való levelezése, Lázár előadásai, kiállításai (95-103).
  Újabb egységben autográf és gépelt önéletrajzai és naplói (212-300), művészeti előadásai, cikkei (225, 230, 233, 235), irodalmi és egyéb írásainak, tanulmányainak gépelt kéziratai (301-399), A művészi képzelés lélektana c. esztétikai tanulmánykötet kézirata (399-402). A Kolozsvári testvérekre és a Szent György szoborra vonatkozó anyag (403-425). A Kolozsvári testvérek c. tanulmányához készített lovasábrázolások fotográfiái (631-752). Tanulmányai (426-484) - könyvjegyzéke (442); képeinek jegyzéke (443), Szinyei Merse Pálra vonatkozó tanulmányai, munkái, emlékei (485-519), feljegyzései (536-ig) és az azokhoz tartozó reprodukciók (538-544). Jegyzetfüzetei (feljegyzések, napló) 1939-45-ig (545-622). Lyka Károly Lázár Bélához írt leveleinek gépelt másolatai (1077).
  Különböző festők (pl. Rippl-Rónai József, Munkácsy Mihály, Rudnay Gyula, Csók István, Thorma János, Szüle Péter, Koszta József, Lotz Károly, Paál László, Mészöly Géza, Mányoki Ádám, Borsos József, Brocky Károly, id. Markó Károly, Benczúr Gyula, Bihari Sándor, Ferenczy Károly, Glatz Oszkár stb.) műveinek fényképei/reprodukciói, személyes fotók, rajzok (753-1068). Személyes iratok, tanulmányok, feljegyzések, újságcikkek, folyóirat-részletek, megemlékezések (1080-1136).
 • Irodalom
  Lázár Béla: Courbet et son influence á l'étranger, Paris, 1911; Lázár Béla: Die beiden Wurzeln der Kruzifixdarstellungen, Strassbourg, 1912; Lázár Béla: Szinyei Merse Pál a pleinair festés előfutára, Budapest, 1913; Lázár Béla: Die Maler des Impressionismus, Leipzig-Berlin, 1913; Lázár Béla: Fadrusz János élete és művészete, Budapest, 1923; Lázár Béla: Zichy Mihály élete és művészete, Budapest, 1927; Lázár Béla: Paál László élete és művészete, Budapest, 1929; Lázár Béla: A Munkácsy kérdés, Budapest, 1936
 • Feldolgozó
  Beke Zsófia