Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-2 • MDK-C-I-2

 • Cím
  Képzőművészeti szövetségek iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  12 köteg + 3 köteg leltározatlan / Vétel, 1959, 2001; intézeti megbízás, 1972 / Gépelt tanulmány, jegyzőkönyvek gépelt másodpéldányai, autográf és gépelt levelek, újságcikkek, aprónyomtatványok, katalógusok, rajzok, 1924-78
 • Leírás
  A Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége 1932-ben alakult és 1944-ig működött. Főtitkára, vezetője Sz. Gyenes Lajos festőművész volt, az akkori művészeti élet egyik jelentős szervező egyénisége. A Magyar Képzőművészek Szövetsége 1949-ben alakult és 1957-ben oszlatták fel. 1959-ben újjáalakult.
  A Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége iratanyaga két nagy egységre tagolódik. Az első 110 tétel a Szövetség iratai és néhány korábbi dokumentum, a második részben közel 1000 levél. A Magyar Képzőművészek Memoranduma 1935-ből, mely tartalmazza az 1928-as Irodalmi- és Művészeti Kongresszus javaslatait is a művészek szociális, gazdasági és művészeti problémáinak megoldására (2/1). MKOSZ megalakulásával kapcsolatos meghívók, levelek (2/2-7) és a Magyar Képzőművészeti Akadémia felállításának terve (1931. 06. 30.), (2/12). MKOSZ feloszlatása és az utolsó ülés elnöki beszámolója (2/107). Ezen egységen belül 80 db kézírásos művészlevél, kiállítási zsűricsoportba való jelentkezés tárgyában. Két darab, laponként leltározott művésznévsor 1940 körül (2/111-157). Gyenes Lajos 1939-es kitüntetéseihez gratuláló levelek (2/158-191 és 2/194-206). Róna József autográf köszöntő beszéde (2/192). Bende János és Gyenes levélváltása a Szövetség történetével kapcsolatosan 1953-ban (2/208-211). A Munkácsy Céh alapszabálya (1929) és vele kapcsolatos levelek (2/212-217). Az 1946-os Magyar Képzőművészeti kiállítás dokumentumai (meghívó, plakát, újságcikk) (2/232-265 és 464-498). Gyenes levelezéséből (2/266-432) Gyenes Lajoshoz - általában művészek által - írt, többnyire autográf levelek, segélyek, szociális ügyek. Az ABC-be rendezett levelek szerzői között van Balló Ede, Barta Ernő, Bory Jenő, Ferenczy Valér, Kunffy Lajos, László Fülöp, Márk Lajos, Petrovics Elek, Tornyai János.
  Az 1949-ben alakult Magyar Képzőművészek Szövetsége történetét feldolgozó tanulmány és iratanyag (2/1001-1178, 1179 és 3 köteg leltározandó dokumentum). Maksay László tanulmánya a Szövetség történetéről 1949-73 között elsősorban alapszabályok, jegyzőkönyvek alapján kronologikus rendben. A fejezetek után, mellékletként dokumentumok (alapszabályok, kongresszusi, vezetőségi, szakosztályi jegyzőkönyvek). Köztük pl. a Képzőművészeti Alap alapszabálya 1952-ből (2/1003), a Képzőművészeti Alkotóközösség története (2/1013). Művészeti és művészetpolitikai álláspontok 1955-ben (2/1014). A felszabadulást követő 10 év tanulságai, gépelt írások (Szőnyi István, Bortnyik Sándor, Bernáth Aurél) (2/1060). Az 1956-os év anyaga (2 /1064-88), köztük az utolsó vezetőségi ülés és az Intéző Bizottság alakuló ülése, ez utóbbi javaslatai, jegyzőkönyvei, nyomtatott vitaanyagok. Iratok 1957-63 között, jegyzőkönyvek, képzőművészeti folyóirat- és antológiatervezetek, a Képzőművészeti Lektorátus felállítása (2/1151-57). Szövetség története 1960-72 között.
 • Feldolgozó
  Bánóci Zsuzsa