Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MKCS-C-I-101 S. Nagy Katalin művészettörténész kéziratai 2 dosszié / Ajándék, 1978-79 / Kézirat, műtárgyfotók, 1912-75 1101
MKCS-C-I-102 Gulácsy Lajos festőre vonatkozó dokumentumok 2 köteg + 1 dosszié leltározatlan / Vétel, 1978; másolás az Országos Széchényi Könyvtárból, 1979; ajándék, 1983 / Levelek, folyóiratpéldányok, gépiratok, mikrofilm-másolatok, xeroxok 1102
MKCS-C-I-103 Pogány Kálmán művészettörténészre vonatkozó dokumentumok 1 köteg + 1 dosszié / Vétel, 1979; Dokumentációs Központ maradvány / Folyóirat, újságkivágás, különnyomatok, katalógus, műtárgyfotó, xeroxkópiák, gépiratok, levelezés, képeslapok, rajzok, nyomtatvány, okirat, szórólapok, jegyzetek, kéziratok, leporellók, aprónyomtatványok, igazolások, személyes fotók, műtárgyfotók 1103
MKCS-C-I-104 Kisplasztikai kiállítás katalógusai és kisplasztikák fényképei 1 dosszié / Ajándék / Katalógus, fotók 1104
MKCS-C-I-105 Valkó Arisztid levéltáros és helytörténész gyűjtése 4 dosszié / Vétel, 1978-79; másolás, 1980; intézeti megbízás, 1983, 1987 / Gépiratok, xeroxok 1105
MKCS-C-I-106 Molnár Antal zenetudós levele Fülep Lajosról 1 dosszié / Ajándék, 1979 / Kézírásos levél 1106
MKCS-C-I-107 Palasovszky Ödön koreográfus és színpadi tervező hagyatéka 14 köteg +14 köteg leltározatlan /Adattári gyűjtés, vétel, ajándék, 1979, 1986 / Kéziratok, levelek, fotók, kották, koreográfiák, plakátok, kisnyomtatványok, könyvek, folyóiratok, újságkivágatok, személyes dokumentumok 1107
MKCS-C-I-108 1979-es párizsi aktivizmus-kiállításra vonatkozó dokumentumok 1 dosszié és 1 mappa + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék, 1985 / Plakát, aprónyomtatványok, kiadvány, újságkivágások, xeroxmásolatok, szóróanyagok, műsorfüzet 1108
MKCS-C-I-109 Ádám Iván kanonok és építészeti kutató hagyatéka 1 dosszié / Vétel, 1979 / Xeroxmásolatok, fényképek, levelezés 1109
MKCS-C-I-110 Lossonczy Tamás festőre vonatkozó dokumentumok 2 dosszié / Ajándék, 1979, 1996 / Gépiratok, fotók, xeroxmásolatok, kéziratok, 1945-96 1110
MKCS-C-I-111 Lengyelországi tanulmányok az avantgárd művészetről 1 dosszié + 1 köteg leltározatlan / Ajándék, 1979; vétel, gyűjtés 1989- / Különnyomatok, gépelt kéziratok 1111
MKCS-C-I-112 Czimra Gyula festőre vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1979 / Katalógusok, újságcikkek, életrajz, bibliográfiák, xeroxok, gépiratok, 1901-79 1112
MKCS-C-I-113 Gombosi György művészettörténész hagyatéka 7 köteg / Vétel, 1979; gyűjtés 1984 / Kéziratok, jegyzetek, képjegyzékek, levelek, iratok, fényképek, cikkek, különnyomatok, könyvek, 1922-44 1113
MKCS-C-I-114 Szakszervezeti veterán művészekre vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1981, 1991 / Gépirat, magyar és német, angol nyelvű katalógusok, fénymásolt levelek, 1954-83 1114
MKCS-C-I-115 A Józsefvárosi Kiállítóterem dokumentumai 2 dosszié / Vétel, 1980 / Kéziratok, katalógusok, meghívók, a galéria kiadványai, 1976-79 1115
MKCS-C-I-116 Péri László festő és szobrászra vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Gyűjtőfond, 1980 / Műtárgyfotók, interieurfotók, katalógusok xeroxmásolatai 1116
MKCS-C-I-117 Passuth Krisztina művészettörténész gyűjtése 4 köteg + 4 köteg leltározatlan / Ajándék 1982, 1985, 1987 / Levelek, kéziratok, fotók, katalógusok, folyóiratok, különlenyomatok, xeroxok, mail art művek, 1901-95 1117
MKCS-C-I-118 19. századi művészetre vonatkozó vegyes dokumentumok 5 köteg + 1 dosszié / Intézeti megbízás, 1980-82, 1984; vétel, 1980, 1983-84; ajándék, 1986 / Gépiratok, fotók, rajz, xeroxok, kézirat 1118
MKCS-C-I-119 Molnár Vera művészettörténész hagyatéka 29 köteg + 7 köteg leltározatlan / Vétel, 1980, 1982 / Kéziratok, jegyzetek, fényképek, személyes dokumentumok 1119
MKCS-C-I-120 Kérdőívek művészekhez 11 köteg + 2 köteg leltározatlan / Intézeti megbízás, 1976-77 / Kéziratok, gépiratok, nyomtatványok, katalógusok, fotók, zömében 1976-77 1120
MKCS-C-I-121 Fischer József fényképei erdélyi kastélyokról, templomokról, viseletről 3 köteg + 1 doboz / Vétel, 1981 / Fotók, üvegnegatívok, 1930-as évek 1121
MKCS-C-I-122 Herepei János művelődéstörténész hagyatéka 1 rajztartó / Vétel, 1985 / Különböző tanulmányokhoz készített cédulák, nyomtatott grafikák, tollrajzok, fotók, képeslapok, albumok, újságkivágatok, különlenyomatok 1122
MKCS-C-I-123 Nyolcakra és aktivistákra vonatkozó dokumentumok 4 köteg + 2 köteg / Ajándék, adattári gyűjtés 1980-1987 / Újságkivágások, újságcikkek xeroxmásolatai, katalógusok, aprónyomtatványok, propagandaanyag, levelezés, fotónegatívok, fotokópiák, műtárgyfotók 1123
MKCS-C-I-124 Kiss Z. József festőre vonatkozó dokumentumok 1 dosszié + 1 dosszié leltározatlan / Vétel, 1981 / Gépirat, fénykép, levél, újságcikk, bizonyítvány, 1927-81 1124
MKCS-C-I-125 Diener Dénes Rudolf festőre vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Ajándék, 1981 / Gépirat, levelezés xeroxmásolatban, újságkivágás, 1937-68 1125
MKCS-C-I-126 Orosz avantgárddal kapcsolatos dokumentumok 2 köteg / Vétel, 1982; ajándék, 1986 / Folyóirat, gépelt kézirat, újságkivágás, xeroxkópiák, képeslapok, műtárgyfotók 1126
MKCS-C-I-127 19-20. századi folyóiratok regesztái 22 doboz cédula / Gyűjtés, 1951- / 19-20. századi újságok, napilapok, folyóiratok, közlönyök művészeti tárgyú cikkeinek, közleményeinek, tanulmányainak kézzel ill. géppel írt kivonatolt ismertetése 1127
MKCS-C-I-128 Medgyaszay István építészről dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1982, 1988 / Bekötött fénymásolt gépiratok, fényképek, cikkek, levelek, 1959-82 1128
MKCS-C-I-129 CIHA kongresszusokra vonatkozó iratok 5 köteg + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék, 1980; MTA MKCS dokumentációja, 1986; Zádor Anna ajándéka / Kéziratok, nyomtatványok, fotók 1129
MKCS-C-I-130 Bauhausra vonatkozó dokumentumok 1 köteg + 1 dosszié / Gyűjtőfond, 1981-től folyamatosan / Stencil kiadvány, aprónyomtatványok, műtárgyfotók, újságkivágások, xeroxkópiák, gépelt kéziratok, katalógus, leporelló 1130
MKCS-C-I-131 Két világháború közti művészek iratai és dokumentumai 1 köteg + 2 köteg leltározatlan / Ajándék, 1988-94 / Autográf napló, gépiratok, gépelt interjú, levelek, levelezőlapok (gépelt és autográf), fényképek, fotóalbum, meghívó, újságcikk, 1907-94 1131
MKCS-C-I-132 Ludwig Lobmeyer műkereskedő katalógusa Tételszám: 1 / Vétel, 1981 / Katalógus 1132
MKCS-C-I-133 Siminszkyné Budai Piroska gyűjtése a Női Továbbképző Iskoláról és a Vasárnapi Körről 2 köteg / Vétel, 1984 / Kézírásos jegyzetfüzetek, gépirat, fénymásolat, fénykép, negatív és nyomtatvány, 1915-84 1133
MKCS-C-I-134 Farkas Eszter festőre vonatkozó dokumentumok 3 köteg és 1 rajztartó / Ajándék 1984 / Eredeti rajzok, fotók, újságkivágatok, levelek, igazolványok, katalógusok, meghívók 1134
MKCS-C-I-135 Fülep Lajos művészettörténész egyetemi előadásainak jegyzete 1 dosszié + 1 leltározatlan / Ajándék, 1983 / Kézírásos füzet, újságkivágás 1135
MKCS-C-I-136 Bíró József művészettörténész kézirata 1 dosszié / Ajándék, 1980 / Bíró József: Nagyvárad újabb művészeti emlékei. Barok (sic!) és neoklasszikus kor című bölcsészdoktori értekezésének gépirata és illusztrációi 1136
MDK-C-I-137 Művészettörténeti Dokumentációs Központ regesztái 19 doboz / Cédulák, 1945-63 1137
MKCS-C-I-138 Barta Éva keramikus és Szántó Piroska festő levelezése 2 dosszié / Ajándék, 1983 / Autográf levelek, xeroxok 1138
MKCS-C-I-139 Borghida István művészettörténész írásai 1 dosszié / Ajándék, 1982 / Gépiratok, 1970-82 1139
MKCS-C-I-140 Művészeti katalógusok 1 köteg / Ajándék, 1987 / Nyomtatott katalógusok, 1925-62 1140
MKCS-C-I-141 Wildner Ödön művészetpolitikusra vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Ajándék, 1985 / Gépiratok, xeroxok, folyóiratok, nyomtatványok, könyvek 1141
MKCS-C-I-142 A bécsi magyar avantgárdra vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Gyűjtés 1986 / Fénymásolatok, gépiratok 1142
MKCS-C-I-143 Morvay Mihály és Morvay Endre grafikus tanulmányai 1 dosszié / Vétel, 1983 / Fénymásolt gépirat és fotó, 1981 1143
MKCS-C-I-144 Scheiber Mária művészettörténész hagyatéka 1 köteg / Vétel, 1983 / Kéziratok, gépiratok, nyomtatványok, 1934-52 1144
MKCS-C-I-145 Két világháború közötti baloldali kulturális mozgalmak képviselőire vonatkozó dokumentumok 2 dosszié / Másolás, intézeti megbízás, 1983 / Interjúk, xeroxok, nyomtatványok 1145
MKCS-C-I-146 Miklósi Sikes Csaba írásai Tételszám: 1 / Vétel, 1983 / Gépirat, é.n 1146
MKCS-C-I-147 Rudnay Gyula festőről Bartha Zoltán írása Tételszám: 1 / Ajándék, 1977, 1991 / Fénymásolt gépirat és fénykép egybekötve, újságok, 1930-77 1147
MKCS-C-I-148 Bán Béla festő hagyatéka 1 dosszié + 2 köteg leltározatlan / Vétel 1984/ Levelek, kéziratok, gépiratok, jegyzőkönyvek, fényképek, személyes dokumentumok, rajzvázlatok, 1943-56 1148
MKCS-C-I-149 Avantgárd kapcsolatok: Bécs-Budapest, munkaértekezlet kéziratai 1 dosszié / Gyűjtőfond, 1984-től / Gépelt kéziratok, stencilezett meghívók 1149
MKCS-C-I-150 Műkereskedelemre, műgyűjtésre, mecénásokra vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1976, 1985 / Gépirat, gépelt magnóinterjú, katalógusok, 1936-85 1150