Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MKI-C-I-201 Magyarországi Művészet c. kézikönyv 6. kötet Leltározatlan. 14 köteg Gépelt kéziratok, adminisztratív iratok, levelezés 1201
MKI-C-I-202 A Magyarországi művészet című kézikönyv (7. kötet) kézirata 1 köteg. Dokumentumok száma: 21 Saját iratanyag Gépelt kéziratok 1971-1975 1202
MKCS-C-I-203 Minisztériumok (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Művelődési Minisztérium) dokumentumai Leltározatlan, 22 köteg / Gépelt iratmásolatok / 1919, 1945-56 1203
MKI-C-I-204 Gedő Ilka (1921−1985) képzőművész dokumentációja Leltározatlan 3 köteg (+ 1 dosszié levelezés), 8 DVD 2 katalógussal Ajándék Bíró Dávidtól, a művész fiától (1995; 2004; 2009) és gyűjtőmunka (Szabó Júlia gyűjtése, 80-as évek eleje) 1204
MKI-C-I-205 Dokumentumok Altorjai Sándor hagyatékából Előrendezett, leltározatlan / Ajándék 2003/ Feljegyzések, irodalmi kísérletek, levelek, okmányok, hivatalos dokumentumok (másolatban) / 1957-1979 1205
MKI-C-I-206 Szabó Júlia művészettörténész hagyatéka 7 köteg. Dokumentumok száma: 792 Marosi Ernő ajándéka 2004. Katalógusok, gépelt kéziratok, levelek, aprónyomtatványok, fotóanyag 1206
MKI-C-I-207 Bánóczi Zsuzsa művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 5 köteg /2005/ Jegyzetek, fénymásolatok, dokumentumok 1207
MKI-C-I-208 Körner Éva művészettörténész hagyatéka 145 köteg iratanyag, 43 doboz fotó, 4 doboz cédula, 1 doboz filmtekercs, 3 doboz aprónyomtatvány: meghívó, vegyes anyag, 2 doboz levelezés / Vétel, ajándék, 2005 / Kéziratok, jegyzetek, könyvek, katalógusok, tanulmányok, különnyomatok, opponensi vélemények, cikkek, megnyitók, levelek, iratok, (+ a magyar konceptuális művészet 70-es évekbeli eredeti produktumai: könyvmunkák, fotók, mail art) 1208
MKI-C-I-209 Botár Olivér művészettörténész ajándéka 1 doboz, 1 köteg, 1 dosszié – ebben: 286 fotó, 1232 diapozitív Ajándék, 1998-2006, 2022 Doktori disszertáció gépelt kézirata, kiállítás meghívók, különlenyomat, tanulmány, jegyzetek, levelezés, recenziók, kiállítás katalógusok, fotók, diapozitívok (1998-2006) 1209
MKI-C-I-210 Müller Miklós ajándéka 1 köteg Ajándék 2003, 2005 Életrajz, levelezés, sajtóanyag, katalógusok 1210
MKI-C-I-211 Tanulmányok a 20. századi művészetről 5 köteg Ajándék Gépelt kéziratok, tervrajzok, kiállítási katalógusok, könyvek 1211
MKI-C-I-212 Történeti kertek – gyűjtés magyarországi kertészeti lapokból (1857–1944) Leltározatlan, 3 köteg / Galavics Géza ajándéka, 2006 / Fénymásolat / 1857–1944 1212
MKI-C-I-213 Tóth Sándor művészettörténész hagyatéka 108 köteg, 15 doboz, 2 csomag + tervek, reprodukciók Ajándék 2008 Fotók, diák, tudományos dokumentációk, tanulmányok, gépelt kéziratok, levelek, különlenyomatok, recenziók, egyéb iratok 1213
MKI-C-I-214 Mezei Ottó művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 290 dosszié, 1 doboz, 67 boríték, 17 iratgyűjtő, + könyvek + 738 cédula Ajándék, 2008 Levelek, katalógusok, kéziratok, jegyzetek, cédulák, fotók 1214
MKI-C-I-215 Művészek a 20. században 3 köteg, 4 doboz Ajándék Fotók, diák, levelezés, vegyes anyag 1215
MKI-C-I-216 Mattyasovszky-Zsolnay Tamás hagyatéka Leltározatlan. 17 köteg, 16 papucs, 18 doboz diákkal Ajándék, 2009. Dokumentáció, dianegatívok, levelezés, sajtóanyag 1216
MKI-C-l-217 Horváth Béla művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 16 doboz, előrendezett / Könyvek, kiállítási katalógusok, levelek, kéziratok, jegyzetek, fényképek, fotónegatívok 1217
MKI-C-I-218 A Művészet és Barátai című folyóiratra vonatkozó dokumentumok (Gergely Mihály hagyatékából) Leltározatlan. 4 köteg. Ajándék, átvétel, 2011. Levelezés, jegyzőkönyvek, könyvek, aprónyomtatványok, sajtóanyag 1218
MKI-C-I-219 Ury Ibolya művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 12 köteg Ajándék, 2011 Kiállítás megnyitó szövegek, katalógusok, levelezés, egyéb dokumentumok 1219
MKI-C-I-220 Divald Kornél hagyatéka Leltározatlan. 5 doboz, előrendezett / Vétel, 2011 / Kéziratok, korrektúra példányok, jegyzetek, újságcikkek, levelek, hivatalos iratok 1220
MI-C-I-221 Tóth Gábor képzőművészeti munkássága 22 köteg Ajándék, 2012, 2017 Műalkotások, lemezek, dokumentációk, aprónyomtatványok, iratok 1221
MKI-C-I-222 Konferenciák, rendezvények, kiállítások iratai Leltározatlan. 1 köteg Listák, folyóiratok, tanulmányok, egyéb iratok 1222
MI-C-I-223 Telepy Katalin művészettörténész hagyatéka Egy doboz, valamint könyvek, különlenyomatok, folyóiratszámok Telepy Katalin írásaival Ajándék, 2013 1223
MI-C-I-224 Csatkai Endre műgyűjtőkre, műgyűjtésre vonatkozó cédulái 1 doboz, kb. 500 autográf cédula, Csatkainak címzett, másodlagosan felhasznált borítékokban elrendezve (leltározatlan) Sinkó Katalin ajándéka, 2013 1224
MKI-C-I-225 Bogyay Tamás művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 6 köteg, 8 doboz Wehli Tündétől, 1994 u. Tanulmányok, jegyzetek, levelezés, iratanyagok 1225
MI-C-I-226 Tóth Melinda művészettörténész hagyatéka Ajándék / Kéziratok, jegyzetek, könyvek, katalógusok, tanulmányok, különnyomatok, levelek, egyéb iratok 1226
MI-C-I-227 Frank János művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 30 köteg, 9 doboz Ajándék, 2013 Gépiratok, tanulmányok, levelezés, interjúk, aprónyomtatványok, folyóirat cikkek, fotók 1227
MI-C-I-228 Sinkó Katalin művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, előrendezett / Kéziratok, fénymásolatok, jegyzetek, jegyzetfüzetek, konferenciaprogramok, előadások, újságkivágatok, cédulák, fényképek, diák 1228
MI-C-I-229 Hajas Tibor hagyatéka Leltározatlan, 14 doboz / Letét Széphelyi F. Györgytől, átvétel a Ludwig Múzeumtól, 2014 / Kéziratok, gépiratok, cikkek, újságkivágások, kiadványok, levelek, novellák, tanulmányok, fotók, CD-k, videokazetták, tárgyak 1229
MI-C-I-230 Henszlmann Lilla művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 22 köteg Ajándék, 2015 Könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok 1230
MKI-C-I-231 Pamer Nóra régész és művészettörténész hagyatéka 3 köteg, 1 doboz, 1 pauszpapír-henger Fotótárból átvétel, 2017 Ásatási dokumentációk, egyetemi jegyzetek, rajzok, fotók, építészeti emlékekről anyag 1231
MI-C-I-232 Kerny Terézia művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 43 köteg Ajándék, 2018 Tanulmányok, levelezés, konferencia- és kiállítási anyagok, gépiratok 1232
MI-C-I-233 Komárik Dénes művészettörténész hagyatéka Leltározatlan. 45 köteg, 78 doboz, 7 cédulakatalógus Ajándék, 2018 Fotók, tudományos dokumentációk, tanulmányok, cédulakatalógus, egyéb iratok 1233
MI-C-I-234 Ék Sándor grafikusművész hagyatéka Leltározatlan, 55 köteg + 4 doboz + könyvek, folyóiratok / Ajándék, 2019 / Grafikák, kéziratok, önéletrajz, gépiratok, fényképek, könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok 1234
MI-C-I-235 Tímár Árpád művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, előrendezett. 34 köteg, 16 doboz Ajándék, átvétel Tanulmányok, jegyzetek, cédulakatalógus, sajtóanyag, levelezés 1235
MI-C-I-236 Jakovits József (1909-1994) hagyatéka Leltározatlan. 1 köteg Ajándék, 2018 Levelezés, napló 1952-1990 1236
MDK-C-II Az MDK gyűjtése (1950-1970) 862 tétel / Hagyaték, ajándék, gyűjtés, letét, vásárlás / Kéziratok, dokumentumok, tanulmány, visszaemlékezés, naplójegyzet, kikérdezés, életrajz, sajtócikk, szakdolgozat, emlékirat, levelek, előadások, összeállítások, bibliográfiai és műtárgy-jegyzékek, fényképek, cédulázások, jegyzetelések, lapkivágások, jegyzőkönyvek, gyűjtések, katalógusok, magnótekercsek, beszédek, viták, kritika, interjú, rádióbeszélgetés, beszámoló, megnyitóbeszéd, meghívó, forgatókönyv, kézírásos füzetek, tervezet, vázlat, referátum, doktori tézis, versek, disszertáció, 1951-73 2000
MDK-C-III Hegyi Lóránd által rendszerezett dokumentumok 997 tétel / Gyűjtés, ajándék, vásárlás / Kiállítási meghívók, plakátok, kiállítási programok, megnyitószövegek, művészkiadványok, interjú-kikérdezés, katalógus előszó, kéziratok, tanulmányok, jegyzőkönyvek, feljegyzések, konferenciaszövegek, előadások, rádióbeszélgetés, bibliográfia, műtárgyjegyzék, 1978-89 3000