Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MDK-C-II Az MDK gyűjtése (1950-1970) 862 tétel / Hagyaték, ajándék, gyűjtés, letét, vásárlás / Kéziratok, dokumentumok, tanulmány, visszaemlékezés, naplójegyzet, kikérdezés, életrajz, sajtócikk, szakdolgozat, emlékirat, levelek, előadások, összeállítások, bibliográfiai és műtárgy-jegyzékek, fényképek, cédulázások, jegyzetelések, lapkivágások, jegyzőkönyvek, gyűjtések, katalógusok, magnótekercsek, beszédek, viták, kritika, interjú, rádióbeszélgetés, beszámoló, megnyitóbeszéd, meghívó, forgatókönyv, kézírásos füzetek, tervezet, vázlat, referátum, doktori tézis, versek, disszertáció, 1951-73 2000
MDK-C-III Hegyi Lóránd által rendszerezett dokumentumok 997 tétel / Gyűjtés, ajándék, vásárlás / Kiállítási meghívók, plakátok, kiállítási programok, megnyitószövegek, művészkiadványok, interjú-kikérdezés, katalógus előszó, kéziratok, tanulmányok, jegyzőkönyvek, feljegyzések, konferenciaszövegek, előadások, rádióbeszélgetés, bibliográfia, műtárgyjegyzék, 1978-89 3000