Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MKCS-C-I-51 Moholy Nagy László képzőművészre vonatkozó dokumentumok 3 köteg / Gyűjtőfond: 1974-től dokumentumcsere keretében / Folyóirat, xeroxmásolatok katalógusokról, meghívókról, cikkekről, levelekről, könyvekről, műtárgyfotók, portréfotók, 1918-96 151
MKCS-C-I-52 Hevesy Iván művészetkritikus iratai 1 köteg / Ajándék, 1974 / Xeroxok 152
MKCS-C-I-53 Kassák Lajos író és festőre vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Vétel, ajándék, 1974 / Fotók, nyomtatványok, kiadványok, újságkivágatok, levelek másolatai 153
MKCS-C-I-54 Szabó Gyula festő és költő iratai 1 köteg / Vétel, 1974 / Gépelt tanulmányok, levélmásolatok, meghívók, katalógusok, könyv, fényképnegatívok, 1934-72 154
MKCS-C-I-55 Klein József festő iratai 1 köteg / Vétel, 1974 / Diapozitívek, rajzok, katalógus 155
MKCS-C-I-56 Forbát Alfréd építész levelei 1 köteg / Vétel, 1974 / Gép- és kézírásos levelek, képeslapok, német nyelvű katalógus, 1948-71 156
MKCS-C-I-57 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészkatasztere 9 köteg / Átvétel, 1975 előtt / Kérdőívek, 1939-41 157
MKCS-C-I-58 Róth Miksa üvegfestő hagyatéka 3 köteg / Vétel, 1975 / Oklevelek, fényképek, meghívók, újságcikkek, levelek, nyomtatványok, rajzok, diák 158
MKCS-C-I-59 Agócs Géza tanár gyűjtése 1 köteg / Ajándék, 1975; vétel, 1977 / Levelezés, újság, újságkivágások, könyv, fényképek, 1877-1947 159
MKCS-C-I-60 Kállai Ernő művészeti író és kritikusra vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Ajándék, 1975 / Xeroxok, 1943-47 160
MKCS-C-I-61 Szobotka Imre festőre vonatkozó dokumentumok 2 dosszié / Ajándék, 1975 / Xeroxok, fotónegatívok, 1913-60 161
MKCS-C-I-62 Kopp Jenő művészettörténész gyűjtése 1 köteg + 3 kis fotódoboz / Vétel, 1975 / Bibliográfiák és cédulaanyag, dokumentummásolatok, fotók 162
MKCS-C-I-63 Avantgarde folyóiratok I. 2 köteg + 1 nagy fotódoboz / Vétel, másolás, 1975-76 / Hazai és külföldi könyvtárakban gyűjtött mikrofilmek, fénymásolatok, a mikrofilmek alapján készült fotók 163
MKCS-C-I-64 Rabinovszky Máriusz művészettörténész hagyatéka 7 köteg / Vétel, 1975 / Kéziratok, naplók, levelek, jegyzetek, újságkivágatok, nyomtatványok, fotónegatívok, 1910-53 164
MKCS-C-I-65 Századeleji festők levelei 1 dosszié / Ajándék / Kézírásos levelek, újságkivágás, aprónyomtatvány, 1895-1935 165
MKCS-C-I-66 Kmetty János festő hagyatéka 6 köteg / Ajándék, 1976, 1978, 1986 / Rajzok, grafikák, vázlatkönyv, kéz- és gépirat, levelek, fényképek, fényképnegatívok, újságkivágatok, újság, könyv, 1911-81 166
MKCS-C-I-67 Balogh Jolán művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 39 köteg, 31 doboz / Átvétel, 1978; Hagyaték, 1990 / Kéz- és gépiratok, fényképek, levéltári adatgyűjtések, levelek, nyomtatványok, rajzok 167
MKCS-C-I-68 Reissmann Károly Miksa festő életrajza 1 dosszié / Vétel, 1976 / Kézirat fotókkal és rajzokkal, kiállítási katalógus 168
MKCS-C-I-69 Szocialista Képzőművészek Csoportjának iratai 1 köteg / Ajándék, 1976, 1979, 1981 / Rajzokkal illusztrált kézírásos füzet, gépirat, fényképek, fénymásolatok, levelek, 1930-81 169
MKCS-C-I-70 Jankovich Miklós műgyűjtő és történész iratai 2 füzet / Vétel, 1976 / Autográf jegyzetek 2 darab spirálfüzetben Jankovich Miklós különböző közgyűjteményekben található iratairól, örököse összeállításában. 170
MKCS-C-I-71 Avantgarde folyóiratok II. 3 dosszié / Vétel, 1977 / Folyóiratok és fotókópiáik, reprint kiadvány, 1922-28 171
MKCS-C-I-72 Muraközy János festőnek, Tóth István szobrásznak és Tóth-Molnár Ferenc festőnek írt levelek 1 dosszié / Ajándék / Kézírásos levelek, jegyzetek, 1894-1920 172
MKCS-C-I-73 Vaszary János festőről Szántó Piroska írása 1 dosszié / Ajándék / Gépirat, 5 o. 173
MKCS-C-I-74 Kassák Lajos író és festőre vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Ajándék, 1975 / Xeroxok 174
MKI-C-I-75 Zádor Anna művészettörténész hagyatéka 59 köteg + 4 doboz / Ajándék, 1997 / Gépelt és autográf kéziratok, jegyzetfüzetek, levelek, hivatalos iratok, fénymásolatok, fényképek, különnyomatok, folyóiratok, újságkivágatok, magnókazetták, tárgyak, 1921–96 175
MKCS-C-I-76 Hekler Antal művészettörténész hagyatéka 1 köteg / Gépelt visszaemlékezések, művészettörténeti előadások jegyzetei, vázlatai, autográf levelezés, magyar és német nyelven, 1913-1940 176
MKCS-C-I-77 Molnár Zsuzsa művészettörténész hagyatéka 17 köteg / Vétel, 1977, 1985 / Kéz- és gépirat, tanulmányok, levelek (hivatalos és magán), munkajelentések, listák, fényképek, negatívok, újságkivágat, katalógus, könyv, 1933-85 177
MKCS-C-I-78 Kossuth Lajos szobraira vonatkozó dokumentumok 5 köteg + 1 feldolgozatlan köteg / Vétel, 1977, 1979 / Adatgyűjtő lapok, levelek, jegyzékek, fényképek, újságkivágatok, 1894-1979 178
MKCS-C-I-79 Réti István festő levelei 1 dosszié / Vétel, 1977 / 12 levél, 21 levelezőlap, 2 naplójegyzet, 11 fotó 179
MKCS-C-I-80 Demetzkyné Wolf Irma festő hagyatéka 6 köteg / Ajándék és vétel, 1977, 1982, 1984 / Rajzok, vázlatkönyvek, akvarellek, gépiratok, kéz- és gépírásos levelek, meghívók, katalógusok, fényképek, negatívok, könyv, személyes dokumentumok, 1878-1982 180
MKCS-C-I-81 Századfordulós építészeti és iparművészeti folyóiratokból gyűjtés 31 album / Maradvány, 1950-60-as évek / Folyóiratok reprodukciói, művészeti írások kivágatai, 1897-1914 181
MKCS-C-I-82 Mattis Teutsch János festőre vonatkozó dokumentumok 1 köteg + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1978-82 és gyűjtés / Levelezés, folyóiratok, kiállításfotók, katalógusok, meghívók, műtárgyfotók, sajtókivágások, különnyomatok, 1915-83 182
MKCS-C-I-83 Nagybányai festők levelei, üdvözlőkártyái 1 dosszié / Vétel, 1978 / Levelek, üdvözlőkártyák 183
MKCs-C-I-84 Kopp Jenő művészettörténész gyűjtése 1 dosszié / Vétel 1978/ Eredeti és másolatban lévő levelek, kéziratok, dokumentumok, cédulaanyagok, műszaki felmérő rajzok, 1835-1954 184
MKCS-C-I-85 Varju Elemér történész hagyatéka Leltározatlan, 6 doboz / Vétel, 1959; ajándék, 2001 / Autográf cédulák, fényképek, folyóiratkivágatok, különlenyomatok részben paginázva, művésznevek, műfajok szerint csoportosítva hat eredeti dobozban, 1930-47 185
MKCS-C-I-86 Vértes Marcell grafikusról szóló újságcikk 1 dosszié / Ajándék, 1978 / Újságkivágat, 1961 186
MKCS-C-I-87 Naív művészekre vonatkozó dokumentumok 1 dosszié + 3 köteg leltározatlan / Ajándék, 1978, gyűjtés / Katalógusok 187
MKCS-C-I-88 Bányavidéki vándorkiállítás iratai 1 köteg / Ajándék, 1978 / Katalógus, kérdőívek, 1948 188
MKCS-C-I-89 Könyvritkaságok az 1910-es és 1920-as évekből 1 köteg + 1 dosszié / Vétel, 1978-79 / Könyvek, 1912-26 189
MKCS-C-I-90 Boros Rudolf festő és rajztanár hagyatéka 4 köteg + 9 köteg leltározatlan / Vétel, 1978, 1990 / Akvarellek, rajzok, gépiratok, levelek, fotók, könyv- és kiadvány ritkaságok, 1875-1991 190
MKCS-C-I-91 Dénes Zsófia író és újságíróra vonatkozó dokumentumok 3 dosszié / Ajándék, 1978, 1985 / Kéz- és gépirat, fényképek, negatívok, újságkivágat, plakát, fénymásolat, katalógusok, könyvek, 1913-85 191
MKCS-C-I-92 Munkácsy Mihály festőre vonatkozó dokumentumok 1 dosszié / Ajándék 1978 / Kéziratok, különlenyomatok, fotók 192
MKCS-C-I-93 László Fülöp festő és Králik László egyesületi főtitkár levelei 1 dosszié / Vétel, 1978 / Levelezés, 1934 193
MKCS-C-I-94 Borsos Miklós szobrász visszaemlékezése Egry József festőre 1 dosszié / Kézirat, 1977 194
MKCS-C-I-95 Glatz Oszkár festő halotti bizonyítványa 1 dosszié / Ajándék, 1978 / Okmányok, 1958 195
MKCS-C-I-96 Mezei Árpád művészeti író tanulmányai 1 dosszié / Ajándék, 1978 / Gépiratok, é.n. 196
MKCS-C-I-97 Nagybányai festőkre vonatkozó dokumentumok 2 köteg + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék, vétel, 1976, 1980-82, 1987-88, 1991-92 / Dokumentumok, fotók, rajzok, okmányok, katalógusok, újságkivágások 197
MKCS-C-I-98 Rubletzky Géza szobrász hagyatéka 3 köteg + 1 köteg leltározatlan / Vétel, 1978 / Személyes dokumentumok, rajzok, jegyzetfüzetek, fogalmazványok, levelek, fényképek, gép- és kéziratok, újságkivágatok, katalógusok, 1912-76 198
MKCS-C-I-99 Művészek portréfotói 1 dosszié / Átvétel a Fotótárból (MDK szerzemény) 1978 / Fényképek 199
MKCS-C-I-100 Csorba Géza szobrász versei 1 dosszié / Ajándék, 1978 / Kézirat xeroxmásolata, 1950-51 1100