Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MKCS-C-I-151 Kunvári Lilla szobrászra vonatkozó dokumentumok Tételszám: 12, 3 köteg / Ajándék, 1984 / Gépirat, gépelt interjú, levelek (autográf és gépírásos), újságcikkek, fényképek, diák, 1917-84 1151
MKCS-C-I-152 Oltványi Imre művészeti író gyűjtése és iratai Tételszám: 664, 5 köteg / Ajándék, 1985, 1995; vásárlás, 1988 / Gépirat, autográf és gépírásos levelek, fényképek, negatívok, katalógusok, újságcikkek, 1862-1985 1152
MKCS-C-I-153 Hegedűs László és más külföldön élő művészek művei és dokumentumai Tételszám: 8, 1 köteg, 3 album + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék, 1985, 1988 / Sokszorosított kiadványok (xerox, újságkivágás, katalógus, meghívó), grafika, akvarell, rézkarc 1153
MKI-C-I-154 Feuer Istvánné Tóth Rózsa művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 36 köteg / Ajándék / Kéziratok, cédulák, fénymásolatok, fényképek, iratok, jegyzőkönyvek 1154
MKCS-C-I-155 Lengyel Géza írásai és fényképgyűjtése Tételszám: 62, 1 köteg + 3 köteg leltározatlan / Maradvány 1989-1990 / Gépelt kéziratok, fotók 1155
MKCS-C-I-156 Jaschik Álmos grafikusról Jólesz Márta írása Tételszám: 6, 1 köteg / Ajándék / Fénymásolt gépirat, gépelt levelek, lektori vélemény, 1964-85 1156
MKCS-C-I-157 Dokumentumok az Intézet munkatársaitól Tételszám: 49, 2 dosszié + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék / Fényképek, levelek, kéziratok, gépiratok, nyomtatványok 1157
MKCS-C-I-158 Solymári Walkó László szobrász és festő hagyatéka Tételszám: 5, 2 köteg / Ajándék, 1986, 1991, 1994 / Kéziratos lista, gépirat, újság, újságkivágat, katalógus, dia, 1927-94 1158
MKCS-C-I-159 Dévényi Iván művészeti író és műgyűjtő levelezése Tételszám: 1542, 7 köteg / Vétel, 1986 / Levelek, meghívók, aprónyomtatványok, kéziratok, 1951-1977 1159
MKCS-C-I-160 Szélpál Árpád fotóművészre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 223, 4 köteg és 1 dosszié / Ajándék, 1986 / Szociofotók, fotokópiák, könyv, kéziratok, újságkivágások, folyóiratok 1160
MKCS-C-I-161 Gadányi Jenő festőre vonatkozó dokumentumok Tételszám: 3, 1 köteg / Ajándék, 1988 / Fotó, gépirat (levelek, jegyzetek fénymásolatban), katalógus, 1927-83 1161
MKCS-C-I-162 Myskovszky család hagyatéka Tételszám: 340, 2 köteg / Vétel, 1985 / Autográf és gépírásos levelek, fényképek, levelezőlapok, képeslapok 1162
MKCS-C-I-163 Rózsa Miklós művészeti író hagyatéka Leltározatlan, 4 köteg / Vétel, 1986, 1988 / Kéz- és gépiratok, sajtókivágatok, nyomtatványok, folyóiratok, 1897-1944 1163
MKCS-C-I-164 Kövesházi Kalmár Elza szobrász hagyatéka Tételszám: 1319, 21 köteg, 1 nagy doboz és 1 rajztartó / Vétel, 1988 / Vázlatfüzetek, szobortervek és tanulmányok, fényképek, dokumentumok és iratanyag, családi és hivatalos levelezés, katalógusok, meghívók, újságcikkek 1164
MKCS-C-I-165 Kövesházi Ágnes mozdulatművész hagyatéka Leltározatlan. 10 köteg / Vétel, 1988 / Vázlatok, rajzok, kották, vers és dalszövegek 1165
MKCS-C-I-166 Maróti Géza szobrászra vonatkozó dokumentumok Tételszám: 57, 1 köteg / Ajándék, 1989 / Gépiratok, autográf és gépírásos levelek, fényképek, külön lenyomatok, cikkmásolatok, 1907, 1957-83 1166
MKCS-C-I-167 Kelemen Emil festő és grafikusra vonatkozó dokumentumok Tételszám: 280, 2 köteg / Maradvány, 1989 / Fotók, nyomtatványok, újságkivágatok, kéziratok, 1911-56 1167
MKCS-C-I-168 Kapossy János művészettörténész hagyatéka Tételszám: 63, 3 köteg / Ajándék, 1989 / Publikált és publikálatlan autográfiák, gépiratok, fényképek, aprónyomtatványok. 1168
MKCS-C-I-169 Elek Artúrnak, Petrovics Eleknek és másoknak írt levelezőlapok Tételszám: 181, 1 köteg / Ajándék, 1989 / Autográf képeslapok, 1903-42 1169
MKI-C-I-170 Bálint Endre festő és író hagyatéka Tételszám: 5205, 28 köteg + 8 fotódoboz / Vétel és ajándék, 1989, 1998 / Kéziratok, gépiratok, levelek, sajtókivágatok, aprónyomtatványok, fotók, 1938-91 1170
MKcs-C-I-171 Szegi Pál kritikus, művészeti író és Markos Erzsébet grafikus iratai, rájuk vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 4 köteg / Vétel, 1988 /Kérdőív, önéletrajz, xerox, levelek, anyakönyvi kivonat, gyászjelentés, folyóiratok, névjegykártyák, iratok, 1922-50 1171
MKCS-C-I-172 Schönberger Armand festő hagyatéka Leltározatlan, 2 köteg / Vétel, 1988 / Aukciós-katalógusok, kiállítási katalógusok, folyóiratok, újságkivágások, különnyomatok, aprónyomtatványok, fényképek, 1917-85 1172
MKCS-C-I-173 Fővárosi Képtárra vonatkozó iratok Leltározatlan, 1 köteg / Vétel, 1989 / Gépelt ügyiratok másolatai, listák, cédulák, alaprajz, 1946-53 1173
MKCS-C-I-174 Bálint Zoltán lapszerkesztő hagyatéka Leltározatlan, 3 köteg / Vétel, 1990 / Rajzok, ex librisek, linómetszetek, kézírásos levelek, gépiratok, fényképek, fotómásolatok, újságkivágatok, katalógus, ritka könyvkiadványok, 1916-80, 1992 1174
MKI-C-I-175 Oelmacher Anna festő és művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 40 köteg / Vásárlás, 1991 / Eredeti műalkotások (rajzok, szitanyomatok, tervek), autográf és gépelt tanulmányok, cikkek, magán és hivatali levelek, iratok, listák, cédulák, újságcikkek, katalógusok, könyvek, aprónyomtatványok (meghívók, képeslapok, leporellók), személyes dokumentumok, fényképek, 1900-91 1175
MKI-C-I-176 Váli Dezső festőre vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 1 köteg / Ajándék, 1992 / Gépirat, újságkivágás, xeroxkópiák, aprónyomtatvány, műtárgyfotók, katalógus, folyóirat 1176
MKI-C-I-177 Csiky Tibor szobrász hagyatéka Leltározatlan, 3 köteg / Ajándék, 1991 / Kézirat, gépirat, hivatalos levelek, meghívók, katalógusok, újságcikkek, fényképek, negatívok, 1959-94 1177
MKI-C-I-178 Anna Margit festő hagyatéka Leltározatlan, 12 köteg / Ajándék, 1994 / Levelezés, fényképek, katalógusok, iratok, aprónyomtatványok 1178
MKI-C-I-179 Beck Ö. Fülöp szobrászra vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 3 köteg / Gyűjtés, 1993-94 / Levelek gépelt másolatai, fénymásolatai, 1891-1943 1179
MKI-C-I-180 Z. Gács György festőre vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 5 köteg / Ajándék, 1990 / Autográf és gépírásos levelek, katalógus, színes diapozitívok, színes és ff. fényképek, filmszalag, 1956-89 1180
MKI-C-I-181 Magyar Képzőművészek Szabad Szakszervezete Vidéki Csoportjának iratai Leltározatlan, 5 köteg / Ajándék 1990 / Autográf levelek, gépelt levélfogalmazványok, gépelt levelek, stencilezett értesítők, aprónyomtatványok, katalógusok, 1945-50 1181
MKI-C-I-182 Németh Lajos művészettörténész hagyatéka 50 köteg / Vétel, 1997 / Kéziratok, jegyzetek, könyvek, tanulmányok, cikkek, megnyitók, levelek, iratok 1182
MKI-C-I-183 Láncz Sándor művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 15 köteg / Ajándék, 1997 / Kéziratok, jegyzetek, cédulák, különnyomatok, újság-kivágatok, katalógusok, meghívók, fénymásolatok 1183
MKI-C-I-184 Intézmények és szervezetek iratai Leltározatlan, 8 köteg / Ajándék, 1999 / Iratok 1184
MKI-C-I-185 A Magyarországi művészet, illetve Magyar művészet (A kezdetektől 1300 körülig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1185
MKI-C-I-186 A Magyarországi művészet, illetve Magyar művészet (1780-tól 1890-ig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1186
MKI-C-I-187 A Magyarországi művészet, illetve Magyar művészet (1945-től máig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1187
MKCS-C-I-188 Magyar művészettörténészektől származó dokumentumok Leltározatlan, 5 köteg + 3 dosszié + 2 boríték / Vétel, 1975; ajándék, 2002, 2007, 2019 / Gépiratok, kéziratok, levéltári jegyzetek, levelek 1188
MKCS-C-I-189 Storno Ferencre vonatkozó dokumentumok 2 doboz, 8 köteg Fényképek és cédulák; a fényképek és adatlapok az 1980-as évekből, az eredeti vázlatok 1838-1863 közötti időszakból származnak 1189
MKCS-C-I-203 Minisztériumok (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Művelődési Minisztérium) dokumentumai Leltározatlan, 22 köteg / Gépelt iratmásolatok / 1919, 1945-56 1203
MKI-C-I-204 Gedő Ilka (1921−1985) képzőművész dokumentációja Leltározatlan 3 köteg (+ 1 dosszié levelezés), 8 DVD 2 katalógussal Ajándék Bíró Dávidtól, a művész fiától (1995; 2004; 2009) és gyűjtőmunka (Szabó Júlia gyűjtése, 80-as évek eleje) 1204
MKI-C-I-205 Dokumentumok Altorjai Sándor hagyatékából 90 tétel, előrendezett, leltározatlan / Ajándék 2003/ Feljegyzések, irodalmi kísérletek, levelek, okmányok, hivatalos dokumentumok (másolatban) / 1957-1979 1205
MKI-C-I-207 Bánóci Zsuzsa művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 5 köteg /2005/ Jegyzetek, fénymásolatok, dokumentumok 1207
MKI-C-I-208 Körner Éva művészettörténész hagyatéka 145 köteg iratanyag, 43 doboz fotó, 4 doboz cédula, 1 doboz filmtekercs, 3 doboz aprónyomtatvány: meghívó, vegyes anyag, 2 doboz levelezés / Vétel, ajándék, 2005 / Kéziratok, jegyzetek, könyvek, katalógusok, tanulmányok, különnyomatok, opponensi vélemények, cikkek, megnyitók, levelek, iratok, (+ a magyar konceptuális művészet 70-es évekbeli eredeti produktumai: könyvmunkák, fotók, mail art) 1208
MKI-C-I-212 Történeti kertek – gyűjtés magyarországi kertészeti lapokból (1857–1944) Leltározatlan, 3 köteg / Galavics Géza ajándéka, 2006 / Fénymásolat / 1857–1944 1212
MKI-C-l-217 Horváth Béla hagyatéka Leltározatlan, 16 doboz, előrendezett / Könyvek, kiállítási katalógusok, levelek, kéziratok, jegyzetek, fényképek, fotónegatívok 1217
MKI-C-I-220 Divald Kornél hagyatéka Leltározatlan. 5 doboz, előrendezett / Vétel Divald Kornél unokájától, Divald Zsuzsától, 2011 / Kéziratok, korrektúra példányok, jegyzetek, újságcikkek, levelek, hivatalos iratok 1220
MI-C-I-223 Telepy Katalin művészettörténész hagyatéka Egy doboz, valamint könyvek, különlenyomatok, folyóiratszámok Telepy Katalin írásaival Ajándék Telepy Katalin lányától, Sterbetz Katalintól, 2013 1223
MI-C-I-224 Csatkai Endre műgyűjtőkre, műgyűjtésre vonatkozó cédulái 1 doboz, kb. 500 autográf cédula, Csatkainak címzett, másodlagosan felhasznált borítékokban elrendezve (leltározatlan) Sinkó Katalin ajándéka, 2013 1224
MI-C-I-229 Hajas Tibor hagyatéka Leltározatlan, 14 doboz / Letét Széphelyi F. Györgytől, átvétel a Ludwig Múzeumtól, 2014 / Kéziratok, gépiratok, cikkek, újságkivágások, kiadványok, levelek, novellák, tanulmányok, fotók, CD-k, videokazetták, tárgyak 1229