Kulcsszavak

Fondjegyzék

Fondszám Cím Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör Technikai szám
MKCS-C-I-151 Kunvári Lilla szobrászra vonatkozó dokumentumok 3 köteg / Ajándék, 1984 / Gépirat, gépelt interjú, levelek (autográf és gépírásos), újságcikkek, fényképek, diák, 1917-84 1151
MKCS-C-I-152 Oltványi Imre művészeti író gyűjtése és iratai 5 köteg / Ajándék, 1985, 1995; vásárlás, 1988 / Gépirat, autográf és gépírásos levelek, fényképek, negatívok, katalógusok, újságcikkek, 1862-1985 1152
MKCS-C-I-153 Hegedűs László és más külföldön élő művészek művei és dokumentumai 1 köteg, 3 album + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék, 1985, 1988 / Sokszorosított kiadványok (xerox, újságkivágás, katalógus, meghívó), grafika, akvarell, rézkarc 1153
MKI-C-I-154 Feuer Istvánné Tóth Rózsa művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 36 köteg / Ajándék / Kéziratok, cédulák, fénymásolatok, fényképek, iratok, jegyzőkönyvek 1154
MKCS-C-I-155 Lengyel Géza írásai és fényképgyűjtése 1 köteg + 3 köteg leltározatlan / Maradvány 1989-1990 / Gépelt kéziratok, fotók 1155
MKCS-C-I-156 Jaschik Álmos grafikusról Jólesz Márta írása 1 köteg / Ajándék / Fénymásolt gépirat, gépelt levelek, lektori vélemény, 1964-85 1156
MKCS-C-I-157 Dokumentumok az Intézet munkatársaitól 2 dosszié + 1 dosszié leltározatlan / Ajándék / Fényképek, levelek, kéziratok, gépiratok, nyomtatványok 1157
MKCS-C-I-158 Solymári Walkó László szobrász és festő hagyatéka 2 köteg / Ajándék, 1986, 1991, 1994 / Kéziratos lista, gépirat, újság, újságkivágat, katalógus, dia, 1927-94 1158
MKCS-C-I-159 Dévényi Iván művészeti író és műgyűjtő levelezése 7 köteg / Vétel, 1986 / Levelek, meghívók, aprónyomtatványok, kéziratok, 1951-1977 1159
MKCS-C-I-160 Szélpál Árpád fotóművészre vonatkozó dokumentumok 4 köteg és 1 dosszié / Ajándék, 1986 / Szociofotók, fotokópiák, könyv, kéziratok, újságkivágások, folyóiratok 1160
MKCS-C-I-161 Gadányi Jenő festőre vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1988 / Fotó, gépirat (levelek, jegyzetek fénymásolatban), katalógus, 1927-83 1161
MKCS-C-I-162 Myskovszky család hagyatéka 2 köteg / Vétel, 1985 / Autográf és gépírásos levelek, fényképek, levelezőlapok, képeslapok 1162
MKCS-C-I-163 Rózsa Miklós művészeti író hagyatéka Leltározatlan, 4 köteg / Vétel, 1986, 1988 / Kéz- és gépiratok, sajtókivágatok, nyomtatványok, folyóiratok, 1897-1944 1163
MKCS-C-I-164 Kövesházi Kalmár Elza szobrász hagyatéka 21 köteg, 1 nagy doboz és 1 rajztartó / Vétel, 1988 / Vázlatfüzetek, szobortervek és tanulmányok, fényképek, dokumentumok és iratanyag, családi és hivatalos levelezés, katalógusok, meghívók, újságcikkek 1164
MKCS-C-I-165 Kövesházi Ágnes mozdulatművész hagyatéka Leltározatlan. 10 köteg / Vétel, 1988 / Vázlatok, rajzok, kották, vers és dalszövegek 1165
MKCS-C-I-166 Maróti Géza szobrászra vonatkozó dokumentumok 1 köteg / Ajándék, 1989 / Gépiratok, autográf és gépírásos levelek, fényképek, külön lenyomatok, cikkmásolatok, 1907, 1957-83 1166
MKCS-C-I-167 Kelemen Emil festő és grafikusra vonatkozó dokumentumok 2 köteg / Maradvány, 1989 / Fotók, nyomtatványok, újságkivágatok, kéziratok, 1911-56 1167
MKCS-C-I-168 Kapossy János művészettörténész hagyatéka 3 köteg / Ajándék, 1989 / Publikált és publikálatlan autográfiák, gépiratok, fényképek, aprónyomtatványok. 1168
MKCS-C-I-169 Elek Artúrnak, Petrovics Eleknek és másoknak írt levelezőlapok 1 köteg / Ajándék, 1989 / Autográf képeslapok, 1903-42 1169
MKI-C-I-170 Bálint Endre festő és író hagyatéka 28 köteg + 8 fotódoboz / Vétel és ajándék, 1989, 1998 / Kéziratok, gépiratok, levelek, sajtókivágatok, aprónyomtatványok, fotók, 1938-91 1170
MKcs-C-I-171 Szegi Pál kritikus, művészeti író és Markos Erzsébet grafikus iratai, rájuk vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 4 köteg / Vétel, 1988 /Kérdőív, önéletrajz, xerox, levelek, anyakönyvi kivonat, gyászjelentés, folyóiratok, névjegykártyák, iratok, 1922-50 1171
MKCS-C-I-172 Schönberger Armand festő hagyatéka Leltározatlan, 2 köteg / Vétel, 1988 / Aukciós-katalógusok, kiállítási katalógusok, folyóiratok, újságkivágások, különnyomatok, aprónyomtatványok, fényképek, 1917-85 1172
MKCS-C-I-173 Fővárosi Képtárra vonatkozó iratok Leltározatlan, 1 köteg / Vétel, 1989 / Gépelt ügyiratok másolatai, listák, cédulák, alaprajz, 1946-53 1173
MKCS-C-I-174 Bálint Zoltán lapszerkesztő hagyatéka Leltározatlan, 3 köteg / Vétel, 1990 / Rajzok, ex librisek, linómetszetek, kézírásos levelek, gépiratok, fényképek, fotómásolatok, újságkivágatok, katalógus, ritka könyvkiadványok, 1916-80, 1992 1174
MKI-C-I-175 Oelmacher Anna festő és művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 40 köteg / Vásárlás, 1991 / Eredeti műalkotások (rajzok, szitanyomatok, tervek), autográf és gépelt tanulmányok, cikkek, magán és hivatali levelek, iratok, listák, cédulák, újságcikkek, katalógusok, könyvek, aprónyomtatványok (meghívók, képeslapok, leporellók), személyes dokumentumok, fényképek, 1900-91 1175
MKI-C-I-176 Váli Dezső festőre vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 1 köteg / Ajándék, 1992 / Gépirat, újságkivágás, xeroxkópiák, aprónyomtatvány, műtárgyfotók, katalógus, folyóirat 1176
MKI-C-I-177 Csiky Tibor szobrász hagyatéka Leltározatlan, 3 köteg / Ajándék, 1991 / Kézirat, gépirat, hivatalos levelek, meghívók, katalógusok, újságcikkek, fényképek, negatívok, 1959-94 1177
MKI-C-I-178 Anna Margit festő hagyatéka Leltározatlan, 12 köteg / Ajándék, 1994 / Levelezés, fényképek, katalógusok, iratok, aprónyomtatványok 1178
MKI-C-I-179 Beck Ö. Fülöp szobrászra vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 3 köteg / Gyűjtés, 1993-94 / Levelek gépelt másolatai, fénymásolatai, 1891-1943 1179
MKI-C-I-180 Z. Gács György festőre vonatkozó dokumentumok Leltározatlan, 5 köteg / Ajándék, 1990 / Autográf és gépírásos levelek, katalógus, színes diapozitívok, színes és ff. fényképek, filmszalag, 1956-89 1180
MKI-C-I-181 Magyar Képzőművészek Szabad Szakszervezete Vidéki Csoportjának iratai Leltározatlan, 5 köteg / Ajándék 1990 / Autográf levelek, gépelt levélfogalmazványok, gépelt levelek, stencilezett értesítők, aprónyomtatványok, katalógusok, 1945-50 1181
MKI-C-I-182 Németh Lajos művészettörténész hagyatéka 50 köteg / Vétel, 1997 / Kéziratok, jegyzetek, könyvek, tanulmányok, cikkek, megnyitók, levelek, iratok 1182
MKI-C-I-183 Láncz Sándor művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 15 köteg / Ajándék, 1997 / Kéziratok, jegyzetek, cédulák, különnyomatok, újság-kivágatok, katalógusok, meghívók, fénymásolatok 1183
MKI-C-I-184 Intézmények és szervezetek iratai Leltározatlan, 8 köteg / Ajándék, 1999 / Iratok 1184
MKI-C-I-185 A Magyarországi művészet, illetve Magyar művészet (A kezdetektől 1300 körülig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1185
MKI-C-I-186 A Magyarországi művészet, illetve Magyar művészet (1780-tól 1890-ig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1186
MKI-C-I-187 Magyar művészet 1945-től máig c. kézikönyv kiadatlan kéziratai (1988) Leltározatlan / Vétel / Kéziratok 1187
MKCS-C-I-188 Magyar művészettörténészektől származó dokumentumok Leltározatlan, 5 köteg + 3 dosszié + 2 boríték / Vétel, 1975; ajándék, 2002, 2007, 2019 / Gépiratok, kéziratok, levéltári jegyzetek, levelek 1188
MKCS-C-I-189 Storno Ferencre vonatkozó dokumentumok 2 doboz, 8 köteg Fényképek és cédulák; a fényképek és adatlapok az 1980-as évekből, az eredeti vázlatok 1838-1863 közötti időszakból származnak 1189
MKI-C-I-190 A Művészettörténeti Intézet (MI) és jogelődjeinek (MDK, MKCS, MKI) iratai Átvétel / Jegyzőkönyvek, iratok, levelek, nyomtatványok 1190
MKI-C-I-191 Kézikönyvekhez készült munkatanulmányok Leltározatlan, 6 köteg / Saját iratanyag / Gépelt kéziratok, vegyes iratok (1971-1992) 1191
MKI-C-I-192 Vegyes kéziratok Leltározatlan, 7 köteg, Részben saját iratanyag, ajándék, Gépelt kéziratok, tudományos jegyzetek, levelezés, fotók, egyéb iratanyag, CD (1971-2015) 1192
MKI-C-I-193 Rácz István műgyűjtőre vonatkozó dokumentumok 13 köteg, 3 könyv, 1 doboz (68 dia); Ajándék, 2003 Levelezés, kiállítási katalógusok, folyóiratok, sajtószemle, diák, fotók, vegyes dokumentumok, könyv tervek (kb. 1953-2003) 1193
MKI-C-I-194 Eigel István és Tassy Klára művészek hagyatékából 14 köteg, 1 irattartó (nagyalakú lapok, floppy-k és hard diszkek) Ajándék, 2002. október Levelezések, naplók, vegyes iratok, szerződések, pályázatok, kiállítások iratanyaga, fotók 1194
MKI-C-I-195 Vayer Lajos, Vayer Lajosné Zibolen Ágnes, művészettörténészek, Vayer Tamás látványtervező hagyatéka Leltározatlan, 27 köteg, 5 doboz, 1 mappa Ajándék, 2003 Fotódokumentáció, cédulakatalógus, hivatalos dokumentumok, tanulmányok, jegyzetek, vegyes iratok 1195
MKI-C-I-196 Kövesdy Pál gyűjtő hagyatéka Leltározatlan. 17 köteg Ajándék, 2004 Katalógusok, fotók, tanulmányok, levelek, vegyes dokumentumok, kiállítási anyagok, reprodukciók 1196
MKI-C-I-197 Urbach Zsuzsa művészettörténész hagyatéka Leltározatlan, 1 köteg / Ajándék / Levelek, egyéb iratok 1197
MKI-C-I-198 Ráth Zsolt művészettörténész hagyatékából 1 köteg Ajándék, 2003 Kéziratok, kézzel írt jegyzetek, fotók, naplószerű írások, vegyes iratok (1977-1990) 1198
MKI-C-I-199 A Magyarországi Művészet c. kézikönyv 3. kötet Leltározatlan. 17 köteg Gépelt kéziratok, levelezés, munkaügyi iratok, egyéb iratanyag 1199
MKI-C-I-200 A Magyarországi Művészet c. kézikönyv, 4. kötet kéziratai Leltározatlan, 2 köteg Saját iratanyag, ajándék Levelezés, vegyes iratok, kéziratok (1971-1988) 1200